top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

Felelős vállalatirányítással az üzleti bizalom erősítéséért

Habár a felelős vállalatirányítás (Corporate Governance) alapelveire gyakran csak mint a tőzsdén jegyzett vagy multinacionális nagyvállalatok számára a felügyeleti hatóságok vagy nemzetközi szakmai szervezetek által közreadott és többé-kevésbé betartott ajánlások kapcsán gondolunk, valójában a felelős vállalatirányítás alapelveinek követése - messze túlmutatóan az előírt megfelelési követelményeken - az üzleti bizalom kialakítása és fenntartása miatt minden - piaci körülmények között működő - gazdasági szervezet számára fontos.

A bizalomra épülő üzletmenet (Trusted Business) valamennyi érintett fél, vagyis a tulajdonosok és befektetők, az alkalmazottak, a vevők és szállítók, a hitelezők, továbbá a társadalmi-gazdasági-ökológiai környezet fenntartásában felelősséggel és hatáskörrel bíró hatóságok, valamint a közérdekű szervezetek számára kiemelt jelentőségű. Az üzleti kockázatok tudatos felvállalása a gazdasági fejlődés és innováció nélkülözhetetlen eleme, ezért nem mindegy, hogy akár a mikro-, akár a makro környezetben jelen lévő, az üzleti célok teljesülését befolyásoló bizonytalanság, vagyis az üzleti-, környezeti-, jogi-, társadalmi-, humán-, stb. kockázatok kezelése mennyire "olajozottan" történik. Az üzleti kapcsolatokban megkerülhetetlen bizonytalanság felvállalását és elfogadását jellemző üzleti bizalom alacsony szintje egyrészről beszűkíti valamennyi - a gazdaság működtetésében érdekelt - szereplő fennmaradási és fejlődési lehetőségeit, másrészről a bizalomhiányból fakadó "kockázati felár" (pl. magasabb kamatok, biztosítási díjak, behajtási költségek, stb. formájában) indokolatlanul megnöveli a működési költségeket, ezzel csökkentve a hatékonyságot és a versenyképességet.

Valamennyi gazdasági és társadalmi szereplő számára fontos, hogy a kereslet és kínálat piaci viszonyait, a közösségi érdekeket érvényre juttató kötelező szabályzási környezetet és az adott vállalkozás fenntartásában érdekelt felek elvárásait egyaránt figyelembe vevő vállalatirányítási kultúra támogassa a fenntartható fejlődéshez szükséges kockázatvállalás optimális kereteit a tartós és eredményes üzleti kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Az üzleti bizalom kívánt szintjének eléréséhez tehát minden gazdálkodó szervezet által értelmezhető és betartható irányítási alapelvek és azok megvalósítását támogató legjobb gyakorlatok mind szélesebb körű megismerése és az adott üzleti működés feltételeihez igazodó alkalmazása kívánatos. Értelemszerűen minél több és többféle üzleti kapcsolattal, illetve érdekelttel rendelkezik egy vállalkozás, annál fontosabb az üzleti bizalom erősítését támogató irányítási rendszer működésének ellenőrzése és átláthatóvá tétele. Mindazonáltal az irányítási követelményekhez való sikeres alkalmazkodás és az elért eredmények érdekelt feleknek történő hiteles bemutatása egyaránt fontos az induló, a növekedési vagy akár a kialakult érettségi fázisban lévő szervezetek számára - mérettől, iparágtól és tulajdonosi formától függetlenül.

Az üzleti bizalom erősítése kapcsán a felelős vállalatirányítással szemben támasztott legfontosabb követelmények:

A felelős vállalatirányítás rendszerének kialakítása és fenntartása a következő alapokra épít:

Az irányító testületek (igazgatóság, felügyelőbizottság) ellenőrzési felelősségének meghatározására egyrészről az adott gazdasági szervezet típusára vonatkozó jogszabályok szerint, másrészről a tulajdonosok és az üzleti környezet elvárásainak megfelelően kell, hogy sor kerüljön. A tőzsdei kereskedésben részt vevő, vagy állami/költségvetési tulajdonossal rendelkező vállalatok esetében a vezető testületek felállításának, elszámoltathatóságának és javadalmazásának kérdései, csakúgy, mint a kisebbségi tulajdonosok érdekeinek védelme a felelős vállalatirányítási ajánlások kiemelt fontosságú területei, melyek egyre hangsúlyosabban jelennek meg a tőzsdéken nem jegyzett, illetve a kis- és közepes méretű vállalkozások kapcsán is.

Speciális mentoring ajánlatainkról itt olvashat: Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére

További információk:  Oldaltérkép - Híreink

A Budapesti Gazdasági Főiskolával és a European Certification and Qualification Association (ECQA) egyesülettel való együttműködés keretében a BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt nyilvános eredményei (az irányítási modell és annak alkalmazását bemutató cikkek illetve esettanulmányok) megjelennek a "Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon" portálon. 

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top