top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Minősítési eljárás

A "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" minősítés megszerzésének és használatának feltételei:

 1. A minősítési eljárásban való részvétel feltétele az ARANY-, vagy GYÉMÁNT-fokozatú tagságra szóló előfizetés.
 2. A minősítés alapja a Governance Model for Trusted Businesses - Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének adaptációja alapján bemutatott irányítási elvek és gyakorlatok vállalkozás általi alkalmazása és a kiválasztott irányítási követelményeknek való megfelelés igazolása.
 3. A felelős vállalkozás irányítása nem minden szervezetre jelenti feltétlenül az összes, a modell által javasolt - a fenntartható üzletvitelt és a szabályozott működést támogató irányítási alapelvekhez tartozó - irányítási gyakorlat alkalmazását. A minősítéshez kiválasztott, a vállalkozás irányítási kockázatait kezelő folyamatok során alkalmazott gyakorlatoknak azonban összhangban kell lenniük a vállalkozás üzleti céljaival és az üzleti környezet elvárásaival.
 4. A vállalkozás vezetése által a vállalkozás üzleti céljaival és az üzleti környezet elvárásaival összhangban kitűzött irányítási célokat megvalósító folyamatok felelős vállalkozás irányítási alapelveinek és gyakorlatainak való eredményes megfelelését a Governance Model for Trusted Businesses - Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje által bemutatott folyamatleírások szerint kell vizsgálni.
 5. A minősítés alapjául szolgáló vizsgálati eljárást igazolt ellenőrzési (pl. ECQA - Internal Financial Control Assessor) képesítéssel rendelkező belső vagy külső szakember, illetve szakemberek végezhetik el.
 6. A minősítési eljárás alapjául szolgáló vizsgálati eljárás lefolytatásának - előírt követelményeknek való - megfelelőségét a vizsgálati eljárással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció alapján a Trusted Business Partners Kft által felkért külső tagokból álló Minősítési Bizottság - delegált tagjainak egyhangú döntésével - hitelesíti.
 7. A minősítés során csak azon vizsgálati dokumentumokat kell benyújtani, amelyekből megállapítható a vizsgálati eljárás lefolytatásának megfelelősége, így üzleti titkot képező információt a minősítés során nem szükséges megosztani.
 8. ticketA lefolytatott és hitelesített vizsgálati eljárás feljogosítja a vállalkozást a "Trusted Business" minősítés használatára és megjelenítésére azon irányítási gyakorlatok meghivatkozásával, amelyek eredményes végrehajtása az irányítási célok vonatkozásában a vizsgálati jelentésben igazolásra került. 
 9. A "Trusted Business" minősítés használatára vonatkozó feltételek be nem tartása esetén a minősítés használatára vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik. A minősítés közzétételekor, illetve hivatkozásakor a vállalkozás adatlapján meg kell jeleníteni azon gyakorlatokat, amelyek alátámasztják az irányítási célok minősítés szerinti elérését.
 10. A "Trusted Business" minősítés érvényességi ideje egy év. A megújítás feltételei ugyanazok, mint az első minősítés esetében.
 11. A GYÁMÁNT-fokozatú tagságra előfizető tagok a minősítési eljárás eredményeinek külső, független fél által elvégzett, helyszíni vizsgálatot is magába foglaló audittal való igazolása esetén "Certified Trusted Business" minősítést szerezhetnek, melynek érvényességére és használatára azonos feltételek vonatkoznak, mint a "Trusted Business" minősítés esetében. Az auditot a Minősítési Bizottság minimálisan 2 delegált tagja végezheti el - az ISO/IEC 15504 nemzetközi szabvány által előírt követelmények, illetve a vonatkozó útmutató szerint.
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top