top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonKépességfejlesztésMentoring programokRisk Management Mentoring

Risk Management Mentoring

Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a kockázatkezelés eredményes megvalósításának támogatására - költségvetési szervek és gazdasági társaságok számára

Költségvetési szervek és gazdasági társaságok kockázatkezelési funkcióinak támogatására Magyarországon egyedülálló szolgáltatást kínál a Risk Management Mentoring program, melynek célja a korszerű kockázatkezelés keretrendszerének és folyamatainak a programban résztvevő költségvetési szerv vagy gazdasági társaság által történő kialakítása, illetve javítása. Ez egyrészről a kockázatkezelési területért felelős vezető és a kockázatkezelési folyamatokat irányító munkatársak szakmai képességének helyi igények szerint kialakított folyamatos fejlesztésével, másrészről a megvalósított kockázatkezelési rendszer és az alkalmazott kockázatkezelési folyamatok megfelelőségének éves munkaprogram alapján történő külső minőségértékelésével valósul meg.

Az éves program keretében az irányító testületek (felügyeleti szerv, igazgatóság és/vagy felügyelőbizottság) mind a kockázatkezelési rendszer működése, mind pedig az érintett vezetők és munkatársak szakmai felkészültsége vonatkozásában kellő mértékű bizonyosságot szerezhetnek a külső és belső követelményeknek való optimális megfelelés vonatkozásában, az alábbiak megvalósulásával:

 • vezetői egyeztetések lefolytatása a „Risk Management Mentoring" éves képességfejlesztési és minőségértékelési program hatókörébe vont szervezeti szintek és működési területek megállapítására a kockázatkezelési rendszerre vonatkozó aktuális fejlesztési célok, tevékenységek és ütemezés meghatározásával. Eredménytermék: Éves kockázatkezelési fejlesztési terv
 • az elfogadott éves kockázatkezelési fejlesztési terv alapján javaslat készül a szabályzatok és ügyrendek esetleg szükséges változtatására a hatályba lépés feltételeinek meghatározásával. Eredménytermékek: Szabályzat-, illetve Ügyrend tervezetek, módosítási javaslatok
  • az érintett szakmai területekkel történő konzultáció és kommunikáció kereteinek meghatározásával és a megvalósulás figyelemmel kísérésével
  • a kapcsolódó fejlesztési igények alapján elfogadott munkaprogramok (pl. folyamatszabályozási tevékenységek, szervezet- és/vagy infrastruktúra-fejlesztések) eredményeinek figyelembe vételével és hasznosításával
  • a kezelendő problémák (esetleges szabálytalanságok, túl- vagy alul szabályozottság, felelősségi és hatásköri szintek hiányosságai, nem kellő hatékonyság, stb.) meghatározásával, rangsorolásával és az intézkedések nyomon követésével
 • a „Risk Management Mentoring" képességfejlesztési és minőségértékelési program éves munkatervének leegyeztetése és a felmerülő igények/változások szerinti aktualizálása. Eredménytermék: Kockázatkezelés fejlesztésére vonatkozó képzési és minőségértékelési program
  • az aktuális képzési követelmények (szintek) meghatározásával
  • az alkalmazandó szakmai standardok, jogszabályi előírások, elvárások, stb. figyelembe vételével
 • A kockázatkezelés fejlesztését célzó képzések elfogadott ütemterv szerinti lebonyolítása. Eredménytermékek: Képzési dokumentáció és a résztvevők szakmai képességének igazoló értékelései
 • Az éves kockázatkezelési fejlesztési terv szervezet által történő megvalósításának figyelemmel kísérése és a szükséges konzultáció biztosítása. Eredménytermék: Konzultációs szakmai javaslatok
 • A kockázatkezelési rendszer és a kockázatkezelési folyamatok eredményességének éves munkaprogram szerint lefolytatott minőségértékelése az érintett irányító testületek (felügyeleti szerv, igazgatóság és/vagy felügyelő bizottság) számára. Eredménytermék: Éves jelentés a kockázatkezelési rendszer működéséről

A Risk Management Mentoring képességfejlesztési és minőségértékelési program lebonyolítását biztosító előfizetés éves díja 1.200.000,- Ft + ÁFA, mely az előfizetési időszakra vonatkozó éves minőségértékelési eljárás lefolytatásával együtt összesen 12 munkanap helyszíni képzést vagy személyes szakmai konzultációs közreműködést tartalmaz. Lehetőség van az éves szinten összesen 12 munkanapot meghaladó, vagy az előzetesen egyeztetett ütemezéstől eltérő képzés vagy személyes konzultációs közreműködés igénybe vételére is, melynek igazolt teljesítése esetén 120.000,- Ft + ÁFA szakértői napidíj kerül felszámításra.

Kapcsolódó ajánlatunk: Év végi akciós ajánlat - Risk Management Mentoring, Internal Control Mentoring

Attachments:
Download this file (Internal Control Mentoring 2016.pdf)Internal Control Mentoring[Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a belső kontrollrendszer megfelelő és hatékony működésének támogatására]1234 kB
Download this file (Mentoring programok 2016.pdf)Mentoring programok[Mentoring programok az irányítási képességek fejlesztésére]1097 kB
Download this file (Risk Management Mentoring 2016.pdf)Risk Management Mentoring [Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a kockázatkezelés eredményes megvalósításának támogatására]1201 kB
Download this file (Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához.pdf)integrált kockázatkezelés[Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához]2839 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top