top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)Minősítési RendszerA bizalmi vagyonkezelés átláthatóságának támogatása

A bizalmi vagyonkezelés átláthatóságának támogatása

A 2014. márciusban hatályba lépő új Ptk. bevezeti a "bizalmi vagyonkezelés" intézményét. A bizalmi vagyonkezelés koncepciójának a bevezetése egyrészt értelmezhetővé teszi a hatóságok és bíróságok számára a külföldön jelenleg is alkalmazott vagyonkezelési struktúrákat, másrészt az új szabályok Magyarországon is megteremtik a kereteit az ilyen jellegű struktúrák működtetésének. A magyar jogrendszerbe való bevezetés célja a tulajdonosi pozíció és a tulajdon tárgyának hasznosításával, és az azzal összefüggő döntéshozatalnak a szétválasztása. A vagyonkezelő a tulajdonos erejével és hatalmával tudja fialtatni a vagyont más érdekében és javára.

A kormány által benyújtott törvényjavaslat az üzletszerűen végzett bizalmi vagyonkezelésre ír elő követelményeket, illetve a tevékenységet nem üzletszerűen végzőkre határoz meg szabályokat. A befektetők és az ügyfelek védelme érdekékben az üzletszerűen végzett bizalmi vagyonkezelői tevékenység csak megfelelő személyi és tárgyi garanciákkal bíró vállalkozásokra bízható.

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működésének személyi feltételei - egyebek között - előírják a vezető állású személyek és tagok vonatkozásában a jó üzleti hírnév igazolását. A jó üzleti hírnevet a kérelmezőnek, illetve annak kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azt a hivatal elfogadja. A jó üzleti hírnév igazolásának módját a kérelmező megválaszthatja, azonban a hivatal egyéb, általa meghatározott iratok (okmányok) benyújtását írhatja elő.

Nem fér kétség annak jó üzleti hírnevéhez, aki mentes a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás óvatos, körültekintő és megbízható működését veszélyeztető befolyástól, jó üzleti hírnévvel rendelkezik, valamint biztosítani képes a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás megbízható, gondos irányítását, ellenőrzését, illetve működését, továbbá akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a bizalmi vagyonkezelő feletti hatékony felügyelet gyakorlását. A Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási célkitűzéseit és alapelveit megvalósító gyakorlatok alkalmazásának igazolásával a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás biztosíthatja a jó hírnévhez kapcsolódó elvárásoknak való megfelelést. Ebben nyújt segítséget a "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" képességfejlesztési és minősítési program.

A tervezett jogszabály alapján a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak kell bizonyítania az ügyfelei és a hivatal felé, hogy az általa megkötött bizalmi vagyonkezelési szerződéseket a Ptk. és e törvény rendelkezései szerint szerződésszerűen – különösen ügyfele számára legkedvezőbben – teljesítette. Tekintettel arra, hogy a kisebb ("lakossági") ügyfelek vonatkozásában a bizalmi vagyonkezelő vállalkozást szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség is terheli, a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak lényegében publikussá kell tennie a főtevékenység keretében ellátott vagyonkezelői üzletmenet megfelelőségére és átláthatóságára vonatkozó szabályait, továbbá folyamatosan biztosítania kell a közzétett információk szerződött ügyfelek és a hivatal általi ellenőrizhetőségét. Ezen tájékoztatási kötelezettség többek között kiterjed a vagyonkezelés – különösen a kezelt vagyon megóvása, hasznosítása – során érvényesülő célkitűzésekre, a kezelendő vagyonba tartozó vagyontárgyakkal kapcsolatos legfontosabb kockázati tényezőkre, különösen a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás mérlegelését korlátozó kockázati szintekre, annak megállapítási módjára és a vagyonkezelő rendelkezési jogát érintő egyéb, lehetséges korlátokra.

A "Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon" portál alkalmazásával a regisztrált tagok kiválaszthatják az üzleti céloknak és az üzleti környezet elvárásainak megfelelő, a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás számára releváns irányítási kockázatok kezelésére leginkább alkalmazható alapelveket és gyakorlatokat, amelyeket irányítási célokként kitűzhetnek a szervezet számára. A vállalkozások az irányítási célok bemutatásával meggyőzhetik meglévő, vagy potenciális üzleti partnereiket arról, hogy tisztában vannak a felelős vállalkozás irányítására vonatkozó - nemzetközi szabványokra, illetve kontrollmodellekre épülő - követelményekkel. A portál használata támogatja az irányítási ismeretek és készségek felmérését, a beazonosított hiányosságok megszüntetésére alkalmazható gyakorlatok megismerését és elsajátítását - önképzés, e-learning, on-line vagy akár helyszini tanácsadás igénybe vételével. A "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" minősítési eljárás megfelelő garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy a minősítés valós képet mutasson arról, hogy a vállalkozás milyen mértékben és milyen eredményesen törekszik a felelős vállalkozás irányítási elveinek és gyakorlatainak megvalósítására.

A képességfejlesztési és minősítési program mellett a képzési és tanácsadási támogatást személyre szabottan megvalósító mentoring programok is biztosítják a bizalmi vagyonkezelői vállalkozások sikeres magyarországi elterjedését.

Kapcsolódó cikkeink: Felelős vállalatirányítással az üzleti bizalom erősítéséért, Képességfejlesztési és Minősítési Program, Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon, Miben különbözik más üzleti kiválósági modellektől?

Ajánlataink: Előfizetési opciók, Trusted Business Academy - Felelős Vállalkozások Képzési Programja, Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top