top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonKépességfejlesztésMentoring programokFIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program

FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program

A 2014-ben hatályba lépett Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi szabályai és a szigorodó nemzetközi illetve hazai vállalatirányítási követelmények fokozott szakmai elvárásokat támasztanak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok független igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival szemben.

Az állammenedzsment megújítása kapcsán az Állami Számvevőszék által a köztulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelőbizottságaira vonatkozóan megfogalmazott javaslatok kiemelik az irányító testületek beszámolási kötelezettségét az általuk elvégzett ellenőrzésekről, a vizsgálatok eredményeiről, továbbá a testületi tagok teljeskörű felelősségét azok tartalmáért. Mindehhez megfelelő szakértelem szükséges, melynek biztosításáról és rendelkezésre állásáról a tulajdonosi joggyakorlónak is gondoskodnia kell.

A társaság irányítási, kockázatkezelési és belső kontroll rendszereivel kapcsolatosan a vezető tisztségviselők hatáskörébe tartozó irányítási és ellenőrzési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása olyan szakmai képességek megszerzését, alkalmazását és folyamatos fejlesztését igénylik, melyek kézzel foghatóan hozzájárulnak a tulajdonosi joggyakorló által kitűzött teljesítménycélok eléréséhez és a gazdasági társaság hatékony és eredményes működtetéséhez.

A FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program célja, hogy a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok független igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai külső szakmai támogatást kapjanak a felelős vállalatirányítással összefüggő vezetői, jelentéstételi, illetve ellenőrzési feladataik vonatkozásában a jogszabályi, szakmai és tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.

A résztvevők egyedi igényei és időbeosztása alapján kialakításra kerülő helyszíni képzés, illetve konzultáció keretében az irányító testületek (igazgatóság, illetve felügyelőbizottság) irányítási, kockázatkezelési és belső kontrollrendszer működtetésére, vezetői értékelésére, illetve ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségei teljesítésének javítását célzó szakmai támogatás nyújtása valósul meg az Állami Számvevőszék állammenedzsment megújítása kapcsán tett javaslatai alapján és az alábbi ajánlott témakörök szerint:

  • A Corporate Governance - Felelős Vállalatirányítás alapelvei és aktuális fejlődési irányai. A társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, tulajdonosi elvárásoknak és egyéb szakmai ajánlásoknak való megfelelés aktuális problémái és azok megoldási lehetőségei.
  • A vállalati kockázatkezelés és belső kontrollrendszer kialakításával, működtetésével és ellenőrzésével kapcsolatos testületi feladatok és felelősségek. A szakmai követelmények és a tulajdonosi kontroll elvárások áttekintése, a fejlődési irányok meghatározása. A testületi döntésekkel és a kockázatvállalással kapcsolatos vezetői felelősségi kérdések és biztosítási lehetőségek.
  • Az irányítási képesség fejlesztését és minősítését támogató programok alkalmazási lehetőségei. Az érintett vállalatirányítási funkciók, szervezeti egységek, működési folyamatok, valamint a szükséges erőforrások, alkalmazható módszertanok és szakmai tudás meghatározása.
  • A vállalatirányítási rendszer folyamatos fejlesztésével és értékelésével kapcsolatos vezető testületi feladatok. Az irányító testület munkáját támogató bizottságok, külső és belső ellenőrzési illetve tanácsadó funkciókkal szembeni elvárások megfogalmazása, a hasznosítás és a nyomon követés eszközei.
  • Az irányító testületi munka önértékelése és az eredmények közzétételi eszközei. Az értékelési szempontok és az önértékelési eljárás meghatározása.
  • A tulajdonosi kontroll funkciók támogatása. A jogszabályi kötelezettségek és a tulajdonosi elvárások áttekintése, továbbfejlesztési javaslatok.
Attachments:
Download this file (FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program 2016 SOE.pdf)FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program[Független igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részére]1210 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top