top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)TársaságirányításElvárások az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal szemben a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szigorúbb szabályozási követelmények vonatkozásában

Elvárások az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal szemben a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szigorúbb szabályozási követelmények vonatkozásában

A belső kontrollokkal kapcsolatos szigorúbb hatósági (pl. államháztartási, pénzintézeti vagy tőzsdei) szabályozás hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető testületeinek a felelős vállalatirányítási ajánlásokban megfogalmazott általános követelményekhez képest konkrétabb elvárásoknak kell megfelelnie. Az ajánlások a társasági jogszabályokkal összhangban a társaságirányítás és az optimális vállalati kockázatvállalás kereteinek meghatározására és így a megfelelő belső kontrollrendszer kialakítására és fenntartására vonatkozó vezetői felelősségeket és döntéseket az ügyvezető testület (igazgatóság vagy ügyvezető igazgató) szintjére, továbbá az ellenőrzési kötelezettségeket a felügyelőbizottság (vagy az annak megfelelő funkciót betöltő szerv) szintjére delegálják. A nem elegendő szaktudás vagy a külső és belső összefüggések megértéséhez szükséges konkrét és aktuális információk hiánya esetén a független, illetve az operatív irányításban részt nem vevő vezető testületi tagok nem képesek betölteni azt a szerepet, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve ajánlások előírnak számukra, ugyanakkor ezen körülmények nem mentik fel őket a társasággal szemben fennálló - és akár a teljes személyes vagyonukat is érintő - felelősség alól.

A belső kontrollokkal kapcsolatos, a gazdasági társaságokra általánosságban vonatkozó jogszabályokhoz képest szigorúbb hatósági (pl. államháztartási, pénzintézeti vagy tőzsdei) előírások hatálya alá újonnan bekerülő szervezetek vezető tisztségviselőinek „munkaköri” kötelezettsége az alkalmazandó szabályozási követelmények megismerése és a megfelelő vállalati működés feltételeinek biztosítása.

Ennek megfelelően a szigorúbb hatósági szabályozás hatálya alá - pl. az államháztartási törvény 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő 2013. év végi módosítása miatt - újonnan bekerülő gazdasági társaságok vezető testületi tagjainak olyan szaktudással kell rendelkezniük, mely alkalmazásával biztosítható, hogy a döntési és ellenőrzési felelősségeknek megfelelő szintű és tartalmú vállalatirányítási információkat az operatív vállalatvezetés időben és teljes körűen rendelkezésre bocsássa, és ezen információk alapján az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok - a gazdasági társaság tulajdonosi elvárásoknak megfelelő céljainak szem előtt tartásával - optimális döntéseket hozzanak. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok által alkalmazandó szaktudás kiterjed az alábbi témakörökre:

  • a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos hatósági és szabályozási követelmények
  • a vezető testületi tagokkal szembeni jogszabályi elvárások
  • a belső kontrollrendszer alkalmazható üzleti modelljei
  • a felelős vállalatirányítás, illetve kockázatkezelés és a belső kontrollrendszer összefüggései
  • a belső kontrollrendszer kialakításának, működtetésének és felügyeletének eszközei
  • a vezető testületek, az operatív vállalatvezetés, valamint a belső és külső ellenőrzés feladatai a belső kontrollok vonatkozásában
  • a belső kontrollrendszer megfelelő működésének vizsgálati eljárásai
  • a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos közzétételi elvárások és gyakorlatok

A gazdasági társaságok irányító testületeinek támogatására Magyarországon egyedülálló szolgáltatást kínál az Internal Control Mentoring program, melynek célja a korszerű belső kontrollrendszer kereteinek és folyamatainak a hatósági követelményeknek és a hatékony vállalati működésnek megfelelő kialakítása, illetve javítása.

Ez egyrészről a belső kontroll működtetéséért és felügyeletéért felelős vezető tisztségviselők és a belső kontrollfolyamatokat irányító és ellenőrző munkatársak szakmai képességének helyi igények szerint kialakított folyamatos fejlesztésével, másrészről a megvalósított belső kontrollrendszer megfelelőségének éves munkaprogram alapján történő külső minőségértékelésével valósul meg.

Az éves program keretében az irányító testületek (igazgatóság, illetve felügyelőbizottság) tagjai mind a belső kontrollrendszer működése, mind pedig az érintett vezetők és munkatársak szakmai felkészültsége vonatkozásában kellő mértékű bizonyosságot szerezhetnek a hatósági követelményeknek és a hatékony vállalati működésnek való optimális megfelelés vonatkozásában. Bővebben itt: Internal Control Mentoring

 

Kapcsolódó cikkeink: A kockázatkezelés és a belső kontrollrendszer eredményességének értékelése, Az államháztartási belső kontroll rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazása a kormányzati szektorba sorolt többi szervezetre, Felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési felelőssége a 2006/46/EK irányelv alkalmazásában, Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításáhozA kockázatkezelésre vonatkozó államháztartási belső kontroll standardok és az ISO 31000 szabvány összefüggései, A tulajdonosi kontroll megvalósításának támogatása állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok irányítási rendszerének fejlesztésével

Attachments:
Download this file (Internal Control Mentoring 2016.pdf)Internal Control Mentoring[Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a belső kontrollrendszer megfelelő és hatékony működésének támogatására]1234 kB
Download this file (Mentoring programok 2016.pdf)Mentoring programok[Mentoring programok az irányítási képességek fejlesztésére]1097 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top