top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonVezetőknekIKV – Irányítási Képességfejlesztésről Vezetőknek2. rész: Szakmai szempontok érvényesítése a tulajdonosi kontroll gyakorlásában

Szakmai szempontok érvényesítése a tulajdonosi kontroll gyakorlásában

A nemzetközi, illetve hazai szakmai szervezetek által közzétett felelős vállalatirányítási alapelvek és legjobb gyakorlatok, kockázatkezelési és belső kontroll standardok alkalmazása erősen ajánlott, amikor a tulajdonosi, felügyeleti és az operatív irányítási (menedzsment) funkciók optimális szétválasztása különböző adottságok folytán nehézségekbe ütközik. Például a vállalatirányítási keretek kialakításának „korai" fázisában, vagy a tulajdonosi kontrollok a társaság hatékony működtetése szempontjából túl erős vagy éppen túl gyenge mértékű gyakorlásakor, vagy közszolgáltatás esetén a megrendelői, tulajdonosi és/vagy hatósági funkciók irányítási szerepekkel való keveredése esetén. Célszerű figyelembe venni, hogy a gazdasági társaságok önálló ügyvezetésének hatáskörét és felelősségét korlátozó tulajdonosi joggyakorlás, mely adott esetben a tulajdonosi joggyakorló szervezetre kialakított szabályok inkonzisztenciájából is adódhat, a gazdasági társaság működési hatékonyságát, és ezen keresztül a vagyongazdálkodási célokat is veszélyeztetheti.

A tulajdonosi kontroll és a menedzsment funkciók szétválasztásának problémáival nemzetközi szinten is foglalkoznak. Az ecoDa (Igazgatósági Tagok Egyesületei Európai Szövetsége) által közreadott „Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére" című dokumentumában szereplő 2. alapelv kiemelt hangsúlyt helyez a független irányító testületek létrehozására:

„2. alapelv: A társaság törekedjen olyan hatékonyan működő igazgatóság létrehozására, amely együttesen felelős a társaság hosszú távú sikeréért, ideértve a vállalati stratégia meghatározását is. Ugyanakkor a hatékony (és független) igazgatóság kialakítása irányába átmeneti lépést jelenthet egy igazgatósági tanácsadó testület létrehozása."

Az európai szintű útmutató nem részletezi a gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzését - a magyarországi szabályozási környezetben jellemzően - ellátó felügyelőbizottság szerepét és felelősségét, ugyanakkor a fent említett adottságok vonatkozásában a felügyelőbizottság működése kulcsfontossággal bír. Egyrészről a gazdasági társaságokra vonatkozó magyar jogi szabályozás alapvetően a legfőbb döntéshozó szerv döntésein és a felügyelőbizottság ügyrendjén illetve működésén keresztül biztosítja a tulajdonosi joggyakorlás szétválasztását az ügyvezetéstől azzal, hogy a vezető tisztségviselők a társaságnak és nem a tulajdonosnak tartoznak felelősséggel (a tulajdonosi határozatok végrehajtásán kívül). Másrészről a felügyelőbizottsági tagok korlátlan és egyetemleges ellenőrzési felelősségét nem korlátozza az ügyvezető szerv döntése, még az egyszemélyi tulajdonos esetében a tulajdonos, vagy megbízottja által kiadott írásos utasítás végrehajtása vonatkozásában sem.

Fentiek értelmében a vállalatirányítási szerepek szétválasztásával kapcsolatos közvetlen és származékos problémák felismerése és megfelelő kezelésének biztosítása elsősorban a felügyelőbizottsági ellenőrzési funkció megfelelő szakmai támogatásával valósítható meg hatékonyan.

A felügyelőbizottsági tagoknak az ellenőrzési kötelezettségeik teljesítése érdekében az általuk kialakított ügyrendben és éves munkaprogramban meghatározott módon kell értékelniük a kockázatkezelési, belső kontroll és társaságirányítási funkciók eredményességét és hatékonyságát. Az ajánlások vagy jogszabályok által előírt módon kialakított belső ellenőrzés évente legalább egyszer közvetlen beszámolási kötelezettséggel tartozik a felügyelőbizottság felé a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók - egymással szorosan összefüggő - működéséről.

A tulajdonosi érdekek és a többi érdekelt fél elvárásainak összeegyeztetése a társaság sajátos üzleti céljaival nem mindig egyszerű feladat, sőt összetett tulajdonosi szerkezet vagy közvagyonnal való gazdálkodás, illetve közszolgáltatási funkció ellátása esetén túlmutathat az ügyvezetés kompetenciáján. A tulajdonosi kontroll felügyelőbizottság általi gyakorlását támogató tanácsadóknak rendelkeznie kell a szükséges szakmai képességekkel a hatékony vállalatirányítási keretek kialakításával, működtetésével és nyomon követésével kapcsolatos irányítási célkitűzések kapcsán.

A vállalatirányítási tanácsadás szerepét kiemeli az általánosabb (egységes) és tágabb (helyi vagy regionális) összefüggésrendszerbe illeszkedő tulajdonosi elvárások és az egyedi (specifikus) vállalati adottságok között esetleg felmerülő ellentmondások kezelésének szükségessége, hiszen az adott társaság ügyvezetése (igazgatósága) elsősorban a társaság specifikus érdekeit kell, hogy előtérbe helyezze a hatékonyság növelése érdekében. A szélesebb körű közösségi és tulajdonosi érdekek valamint az adott társaság hatékony irányításának szempontjainak ütközése számos konfliktus forrása lehet. A társaságra egyedileg meghatározásra kerülő vállalati célok és a tulajdonosi érdekek összehangolása - adott esetben - bonyolult egyeztetési eljárásrend kialakítását és hatékonyan működő döntéshozatali, felügyeleti és nyomon követési funkciók gyakorlását igényli. Az elsősorban a felügyeleti funkciókhoz (felügyelőbizottsághoz) kötődő tanácsadói tevékenység hasznosnak bizonyulhat mind az egyeztetési eljárásrend kialakításában és finom-hangolásában, mind pedig az adott esetben szakmai ismeretekkel kevésbé, vagy hiányosan rendelkező tulajdonosi döntéshozók felkészítésében illetve tájékoztatásában.

Előző rész: Még egyszer a vezetői felelősségről

Következő részek: Az irányítási képesség fejlesztésének jelentősége a tulajdonosi kontroll szempontjából, Az irányítási képesség fejlesztésének jelentősége a vagyonkezelés szempontjából, A szervezeti és működési célok vagyonkezelési vonatkozásai

Kapcsolódó ajánlatunk: Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére

Attachments:
Download this file (Trusted Business Mentoring 2016.pdf)Trusted Business Mentoring[Vállalatirányítási tanácsadó program a tulajdonosi kontroll hatékony gyakorlására]1135 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top