top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)KockázatkezelésA vállalatirányítási képesség a kockázatkezelés vonatkozásában

A vállalatirányítási képesség a kockázatkezelés vonatkozásában

Az irányítási képesség - ld. Irányítási képességfelmérés (Governance SPICE) alkalmazása - az üzleti működés olyan jellemzője, mely azt mutatja, hogy az irányítási rendszer milyen mértékben támogatja az üzleti folyamatok vállalati céloknak megfelelő végrehajtását. Az irányítási képesség meghatározása és javítása eszközül szolgál a vállalati kockázatkezelés kereteinek fejlesztéséhez, így segítheti a kockázatkezelés mind teljesebb integrálódását a vállalat döntéshozatali és végrehajtási folyamataiba, illetve a vállalati kultúrába.

Az alábbi táblázat mintául szolgál az irányítási képességszintek vállalati kockázatkezelésben való alkalmazásához, meghivatkozva a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje által leírt irányítási célokat és az azok elérését támogató alapelveket:

 

1. szint:

Megfelelően végrehajtott üzleti folyamatok

2. szint:

Megbízhatóan irányított üzleti folyamatok

3. szint:

Eredményesen kialakított üzleti működés

4. szint:

Stratégiai célokat kiszámítható módon megvalósító vállalkozás

Az irányítási képességszint alkalmazási területe:

az üzleti működést megvalósító üzleti folyamatok egyedi végrehajtása

az üzleti működést megvalósító üzleti folyamatok ismétlődő és/vagy párhuzamos előfordulásai

az üzleti működést megvalósító folyamatok együttes végrehajtásának szervezeti- és erőforrás keretei

az üzleti működés vállalkozási keretei

Az irányítási képességszint vonatkozási ideje:  egy életciklus  több életciklus vagy elszámolási időszak  üzleti tervezési vagy beszámolási időszak stratégiai célok időhorizontja 
Az irányítási képességszint hatóköre: egyszeri hatás
(megfelelés)
többszörös vagy együttes hatás
(elégedettség)
hatékonyság, eredményesség
(kiaknázhatóság)
fenntarthatóság
(versenyképesség)
A vállalati kockázatkezelés külső vonatkozásai:  az üzleti környezet és az érdekelt felek elvárásai az üzleti környezet és az érdekelt felek elvárásai  az üzleti környezet és az érdekelt felek elvárásai  az üzleti környezet és az érdekelt felek elvárásai 
A vállalati kockázatkezelés belső (működési) vonatkozásai:  az adott üzleti folyamat végrehajtásának célja és előírt eredményei

Elégedettség - célkitűzés,

Hitelesség - célkitűzés,

Adatvédelem - célkitűzés

Kiaknázhatóság - célkitűzés,

Folyamatintegritás - célkitűzés,

Kompetencia - célkitűzés

Versenyképesség - célkitűzés,

Elszámoltathatóság - célkitűzés,

Elkötelezettség - célkitűzés

A kockázatkezelést megvalósító folyamatok vonatkozásai:

Kockázattudatosság - célkitűzés

Kontrollhatékonyság - célkitűzés

Kockázattudatosság - célkitűzés

Kontrollhatékonyság - célkitűzés

Kockázattudatosság - célkitűzés

Kontrollhatékonyság - célkitűzés

Kockázattudatosság - célkitűzés

Kontrollhatékonyság - célkitűzés

A vállalati célokra vonatkozó hatás vagy következmény ("hasznosság") lehetséges kategóriái (figyelembe véve mind a pozitív, mind a negatív hatásokat):
 • jelentős többlet teljesítés
 • megrendelést kisebb mértékben meghaladó teljesítés
 • megrendelés szerinti teljesítés
 • csak részben elismert teljesítés vagy kisebb kár
 • súlyos teljesítési hiányosság vagy kár
 • új megbízások
 • bizalom erősödése
 • elégedettség
 • elégedetlenség
 • ügyfélvesztés
 • extra nyereség vagy megtérülés
 • tervezettet meghaladó nyereség vagy megtérülés
 • tervezett nyereség vagy megtérülés
 • tervezettnél kisebb nyereség vagy megtérülés
 • nyereség- vagy megtérülési céltól való jelentős elmaradás
 • az üzleti célok jelentős meghaladása
 • az üzleti célok meghaladása
 • az üzleti célok teljesítése
 • az üzleti céloktól való elmaradás
 • az üzleti céloktól való jelentős elmaradás
Az  erőforrás-felhasználásra vonatkozó hatás ("hatékonyság") lehetséges kategóriái (figyelembe véve mind a pozitív, mind a negatív hatásokat):
 • tervezettnél lényegesen kevesebb ráfordítás
 • tervezettnél kevesebb ráfordítás
 • tervezett ráfordítás
 • többletráfordítás a tervezetthez képest
 • a tervezettet lényegesen meghaladó ráfordítás
 • tervezettnél lényegesen jobb kapacitás-kihasználtság
 • tervezettet meghaladó kapacitás-kihasználtság
 • tervezettnek megfelelő kapacitás-kihasználtság
 • tervezettől elmaradó kapacitás-kihasználtság
 • tervezettől jelentősen elmaradó kapacitás-kihasználtság
 • piaci igények változását egyidejűleg lekövető erőforrás-lekötés
 • a piaci igények változását rugalmasan követő erőforrás-lekötés
 • a piaci igények változását elfogadható időn belül követő erőforrás-lekötés
 • a piaci igények változását késéssel követő erőforrás-lekötés
 • a piaci igények változását jelentős késéssel követő erőforrás-lekötés
 • a szükséges pénzügyi források  az üzleti terven felüli (igazolt) igények esetén is  rendelkezésre állnak
 • az üzleti terven túli pénzügyi források  korlátozottan rendelkezésre állnak
 • a tervezett pénzügyi források  kiszámíthatóan rendelkezésre állnak
 • a pénzügyi források rendelkezésre állása nem kiszámítható, vagy elmarad a tervezettől
 • állandósuló jelentős forráshiány
A bekövetkezési valószínűség vagy gyakoriság lehetséges meghatározása: a folyamat-végrehajtás számosságához viszonyított előfordulás alapján  az ügyfélelszámolások számosságához viszonyított előfordulás alapján  az üzleti tervezési vagy beszámolási időszak(ok) szerinti előfordulás alapján  a stratégiai tervezési időszak(ok) szerinti előfordulás alapján
Példa a beavatkozás szükségességét jelző kockázati szintek meghatározására (a „megfelelő” szint leírására a konkrét célokhoz tartozó megengedhető eltérés – tolerancia – mértéke is meghatározható): a teljesítés és ráfordítás várható értéke a rendelésállományhoz viszonyítva „megfelelő” legyen  a megrendelési volumenen és a kapacitás-kihasználtság várható értéke a nyereség- vagy megtérülési célokhoz viszonyítva „megfelelő” legyen a nyereség vagy megtérülés mértékének és az erőforrás-lekötés várható értéke az üzleti célokhoz viszonyítva „megfelelő” legyen  az üzleti célok teljesülését és a finanszírozhatóságot jelző mutatószámok várható értéke a stratégiai célokhoz mérten  „megfelelő” legyen

A célok és a működési kockázatok egymásra hatásának, illetve egymásba ágyazódásának figyelembe vétele:

 a gyakori hibás vagy késedelmes teljesítés a rendelésállomány csökkenéséhez vezethet  a rendelésállomány vagy a kapacitás-kihasználtság csökkenése veszélyeztetheti a tervezett nyereség vagy megtérülési cél elérését a tervezett nyereség vagy megtérülési céltól való elmaradás, illetve az erőforrás-lekötés rugalmatlansága  növekedési, illetve fenntarthatósági problémákat okozhat  az üzleti céloktól való elmaradás, illetve a tartós finanszírozási problémák az üzleti vállalkozás működési kereteinek megszűnéséhez vezethet
A vállalati célokat érintő működési kockázatok felmérését, értékelését és monitorozását támogató irányítási alapelvek:

Kockázatértékelés,

Kontrollhatékonyság

Kockázatértékelés,

Kontrollhatékonyság

Kockázatértékelés,

Kontrollhatékonyság

Kockázatértékelés,

Kontrollhatékonyság

A működési kockázatok vállalati céloknak megfelelő szinten tartását támogató irányítási alapelvek: végrehajtási tervek és utasítások, illetve a vonatkozó szabványok, műszaki vagy jogszabályi előírások

 Kielégítő Működés,

Információ-megbízhatóság,

Adatvédelem

 Kiaknázható Működés,

Folyamatellenőrzés,

Kompetencia

Versenyképes Működés,

Kontrollirányítás,

Elkötelezettség

Az üzleti működés irányításának lehetséges teljesítménymutatói, melyek figyelembe vehetők az üzleti érték növelését vagy megőrzését célzó vállalati stratégiák kialakításakor (tervadatok), illetve a megvalósulás nyomon követésekor (tényadatok):
 • tevékenység-végrehajtás (teljesítési arány, késedelem, többletráfordítás)
 • figyelembe vett megfelelési kritériumok
 • megfelelés mértéke és a javító intézkedések eredményessége
 • ügyfélelégedettség, teljesítés-visszaigazolás és kapacitás-kihasználtság
 • valótlan teljesítési információk vagy hibás adatszolgáltatás
 • adatbiztonsági incidensek (illetéktelen adathozzáférés)
 • működési eredmény és hatékonyság
 • szabályozatlanságból vagy kontrollhiányosságból fakadó veszteség
 • hibás vezetői döntésből vagy emberi mulasztásból fakadó veszteség
 • pénzügyi mutatók (árbevétel növekedés, profitráta, stb.) és tőkeellátottság vagy külső forrás bevonási-, illetve hitelképesség
 • üzleti érték előállításában, illetve megőrzésében szerepet játszó üzleti folyamatok irányítási képessége
 • üzleti hírnév (elismerések, botrányok)
Az üzleti működés irányítási kockázatát, vagyis a vállalati célok teljesülési bizonytalanságát jelző (lehetséges) mutatók:
 • az előírt  végrehajtási követelmények teljesülési hiányosságainak mértéke és gyakorisága
 • ismétlődő végrehajtási problémák súlyossága és előfordulási gyakorisága
 • káresemények súlyossága és gyakorisága
 • az előírt ügyfélelégedettségi és kapacitás kihasználtsági követelmények teljesülési hiányosságainak mértéke és gyakorisága
 • a rendelésállomány-változás tervezett mértékétől való eltérés mértéke
 • hibás adatszolgáltatás vagy jogosulatlan adatfelhasználás súlyossága és előfordulási gyakorisága
 • tervezett nyereség- vagy megtérülési céltól való eltérés mértéke, illetve gyakorisága
 • szabályozatlanságból fakadó veszteség elfogadhatónál nagyobb mértéke és előfordulási gyakorisága
 • a vezetők és alkalmazottak hibás döntéseiből vagy mulasztásából fakadó veszteség elfogadhatónál nagyobb mértéke és előfordulási gyakorisága
 • a tervezett üzleti működés finanszírozási problémáinak súlyossága és előfordulásai
 • előírt irányítási képességszintektől való eltérés mértéke és jelentősége az üzleti célok vonatkozásában
 • az üzleti hírnév, illetve elismertség változásának mértéke és jelentősége az üzleti célok vonatkozásában

 Kapcsolódó cikkek: Irányítási képességfelmérés (Governance SPICE) alkalmazása, Felelős vállalatirányítási gyakorlatok a vállalati célok teljesüléséért

Attachments:
Download this file (Risk Management Mentoring 2016.pdf)Risk Management Mentoring[Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a kockázatkezelés eredményes megvalósításának támogatására]1201 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top