top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

A felelős vállalatirányítás uniós keretei

Az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó szakbizottsága (ECON) 2011. december 20-án nagy többséggel megszavazta a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló véleménytervezetet. A kiadott vélemény (Opinion - A corporate governance framework for European companies - PE 474.031v02-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs) üdvözli az Európai Bizottság kezdeményezését, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az alapvető uniós vállalatirányítási intézkedéseknek az adott vállalat méretével, összetettségével és típusával arányosnak kell lenniük, továbbá szorgalmazza, hogy a szakmai szervezetekkel együttműködve a tőzsdén nem jegyzett vállalatok számára is dolgozzanak ki ajánlásokat.

A szakbizottság által elfogadott vélemény egyebek között aláhúzza, hogy a felelősen irányított vállalakozásoknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a tulajdonosok illetve más érdekeltek felé, továbbá a kockázatok minimalizálása érdekében a vezető testületeknek a döntéshozatal során figyelembe kell venniük a fenntarthatóságot és a hosszú távú érdekeket. Az elfogadott szöveg határozott kezdeményezéseket tartalmaz a nők vezető testületeken belüli arányosabb képviseletére is.

Bővebben: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0051&language=HU

A vélemény kiemelten foglalkozik a vezető testületek tagjaival szemben támasztott fokozott elvárásokkal, különös tekintettel a különböző irányítási szerepkörökre vonatkozó felelősségek és feladatok szétválasztására illetve kiterjesztésére, valamint a megfelelő tapasztalatokkal és képesítésekkel való rendelkezésre. Kiemelésre került, hogy a vezető testületek feladata a vállalati kockázatkezelés irányelveinek világos megfogalmazása és a kockázatmenedzsment folyamatok megfelelő és független felülvizsgálatának biztosítása.

Clok bemutatsa v22

A fenntartható és szabályozott vállalati működés lényeges kockázati területeit lefedő célkitűzések (Versenyképesség, Kiaknázhatóság, Elégedettség, illetve Kockázattudatosság, Elszámoltathatóság, Kompetencia, Hitelesség, Folyamatintegritás, Adatvédelem, Elkötelezettség és Kontrollhatékonyság) alapján meghatározott - az alábbiakban felsorolt - felelős vállalkozások irányítási alapelvei alkalmazhatóak a gazdasági társaságok irányítási és ellenőrzési feladatai vonatkozásában a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos irányítási elvek megfogalmazására és a kockázatkezelési eljárások eredményességéről való rendszeres tájékozódásra:

 • Versenyképes Működés – Az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása.
 • Kiaknázható Működés – Az üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által.
 • Kielégítő Működés – Az ügyfél-elégedettség biztosítása az üzleti működés elfogadott kritérium-szintjei alapján.
 • Kockázatértékelés – A vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe veszik a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső kontrollrendszer kialakításakor és az üzleti működés irányítása során.   
 • Kontrollirányítás – A szervezet vezetése képes az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására.
 • Kompetencia – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre áll és hasznosul.
 • Információ-megbízhatóság – A vállalati információs rendszer és a közzétett vállalatirányítási jelentések elemei hitelesek és konzisztensek.
 • Folyamatellenőrzés – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljai és a folyamatintegritás alapelv vonatkozásában releváns kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése eredményes.
 • Adatvédelem – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a rendszer- és adatbiztonsági, valamint a bizalmas adatkezelési alapelvek megvalósítása iránt, hogy elkerülhető legyen az üzleti működés során kezelt bizalmas információk jogosulatlan hozzáférése és illetéktelen felhasználása.
 • Elkötelezettség – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak, valamint az elérhetőségi alapelvnek megfelelő etikai és üzletfolytonossági követelmények teljesítése iránt.
 • Kontrollhatékonyság – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll erőforrások felhasználása hatékony.
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top