top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)Minősítési RendszerMiben különbözik más üzleti kiválósági modellektől?

Miben különbözik más üzleti kiválósági modellektől?

ticketA portál által kínált minősítési rendszer olyan keretet nyújt, amely egyszerre biztosítja mind az üzletileg értelmezhető irányítási célok meghatározását, mind az ellenőrzési (auditálhatósági) szempontok figyelembe vételét. A vállalkozások kapcsán egyedileg határozhatóak meg, hogy az irányítási elvek megvalósításához mely gyakorlatokat alkalmazzák, és ezek kialakításához és fenntartásához milyen mértékű saját vagy külső kapacitást kötnek le. A "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" minősítési eljárás nem egy általános üzleti modellnek való megfelelést, hanem a valós üzleti céloknak és az üzleti környezet elvárásainak megfelelően kiválasztott saját (testreszabott) irányítási célok teljesülését igazolja az évente esedékes - belső vagy külső - vizsgálatok előírt követelmények szerinti lefolytatásával, illetve ezen követelmények teljesülésének ellenőrzésével. Ebből a szempontból "egyenértékű" a minősítése a több vagy a kevesebb irányítási gyakorlatot megvalósító vállalkozásoknak, hiszen a minősítés használata az átláthatóságra és a megbízhatóságra helyezi a hangsúlyt, vagyis az érdekelt felek számára egyértelművé teszi, hogy a minősített felelős vállalkozás milyen, az üzleti célok és az üzleti környezet elvárásai alapján kitűzött irányítási céloknak megfelelő - és az előírt követelmények szerint lefolytatott vizsgálati eljárással igazolt - gyakorlatokat valósít meg.

A "Governance Model for Trusted Businesses - Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje" adaptációjaként javasolt irányítási rendszer megvalósítása  - bár nyilvánvaló marketing előnyökkel is jár - elsősorban a vállalkozás valós üzleti környezete által elvárt követelmények teljesítésére koncentrál. Természetes, hogy ezen követelmények teljesítése vállalkozásonként, termékenként vagy szolgáltatásonként, de akár ügyféltípusonként is eltérő megközelítést, súlyozást igényel, mely egyediség nehezen értelmezhető az általános kiválósági vagy minőségirányítási modellek, illetve szabványok kritériumai alapján. Bár ezen modellek alkalmazásának is elsődleges célja az ügyfelek bizalmának elnyerése, a kiválósági díjak vagy tanúsítványok elnyerésére irányuló erőfeszítések - az üzleti folyamatok javítási szándékán túl - gyakran a marketing szempontok által vezéreltek.

Amennyiben a szervezetfejlesztési programokban túlsúlyra kerülnek a marketing motivációk, hajlamossá válunk a várható költségek tervezésekor a valós üzleti igények és a meglévő vagy hiányzó szakmai kapacitások számbavétele helyett a "marketing szolgáltatás" vélt vagy valós értéke alapján meghatározni és beárazni a szükséges ráfordításokat. Ennek az alapvetően tervezési félreértésnek köszönhető, hogy számos esetben a megszerzett kiválósági díjak és minőségi tanúsítványok mögött nem a valós üzleti igényeknek megfelelő - és így csak  nehézségek árán fenntartható -  irányítási folyamatok állnak. (ld. túl- vagy éppen aluladminisztrált eljárások, betöltetlen vagy egymást átfedő hatáskörök, hiányzó vagy redundáns információk, stb.)

A "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" minősítéshez szükséges szervezeti tudás, illetve személyi képesség megszerzését és ennek nemzetközi - ECQA - oklevéllel való igazolását, valamint a vállalkozás által - az előírt követelmények szerint - lefolytatott vizsgálat eredményeinek hitelességét biztosító minősítési eljárás, illetve igény esetén a külső, független fél által lefolytatott helyszíni audit-vizsgálat költségét az ARANY-fokozatú, illetve a GYÉMÁNT-fokozatú tagság - egyedileg megállapított - éves díja tartalmazza. A portál előfizetési rendszere biztosítja, hogy portálhasználat költsége fokozatosan, az egymásra épülő funkciónalitások igénybe vétele alapján jelentkezzen.

Tekintettel arra, hogy a kitűzött irányítási céloknak való megfelelést ellenőrző és igazoló vizsgálati eljárás lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit a vállalkozás maga határozhatja meg, így a vállalkozás üzleti titkait és bizalmas információit nem kell hozzáférhetővé tennie a minősítési eljárás során. A vállalkozás vezetője eldöntheti, hogy kik azok a belső vagy külső személyek, akik a szükséges képesítések birtokában levezethetik a vizsgálatot, és így vizsgálati eljárás költségeinek meghatározása vonatkozásában is birtokon belül marad a vállalkozás.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top