top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Versenyképes Működés

A Versenyképes Működés irányítási alapelv alkalmazása a Versenyképesség - célkitűzés kapcsán beazonosított kockázatok kezelésére

A Versenyképes Működés irányítási alapelv alkalmazásának célja az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása.

A Versenyképes Működés irányítási alapelv sikeres alkalmazásának eredményei:

1) Az üzleti célokat és célkitűzéseket rendszeresen karbantartják.

2) Az ügyfelek és más érdekeltek igényeit és elvárásait figyelembe veszik a termék- vagy szolgáltatás jellemzők fejlesztésében.

3) Eredményes ajánlattételi gyakorlatokat tartanak fenn.

A fenti eredményeket az alábbi irányítási gyakorlatok alkalmazásával lehet elérni:

Üzleti célok és célkitűzések meghatározása és karbantartása. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz az üzleti stratégiai irányok meghatározására és annak biztosítására, hogy a vállalkozás elérje céljait és célkitűzéseit. [Eredmény: 1]

 Stratégiai jövőkép kialakítása és karbantartása. Olyan stratégiai jövőkép kialakítása, karbantartása és ismertetése, mely hosszú-távú célokat, értékeket, eredményelvárásokat és alaptevékenységeket határoz meg.

 Irányelvek kialakítása és karbantartása. Irányelvek és szabályzatok (utasítások) kialakítása, karbantartása és ismertetése.

 A jövőkép megvalósításához való igazodás. A jövőkép megvalósulását támogató hatékony és konzisztens vállalati működés kialakítása. Az ösztönzési rendszernek a vállalati jövőképhez és stratégiához való igazítása.

 A közös jövőkép megosztásának biztosítása. Annak biztosítása, hogy a vállalat szereplői azonos vállalati kultúrát valljanak magukénak, megértsék a közös jövőképet, valamint elkötelezettek legyenek és felhatalmazással bírjanak feladataik eredményes elvégzése vonatkozásában.

 Stratégia kialakítása és karbantartása. Olyan vállalati stratégiai tervek kialakítása és karbantartása, melyek beazonosítják az elérendő üzleti célkitűzéseket, a folytatandó üzleti tevékenység területeit és kapcsolódásait, valamint a hozzájuk rendelhető jelentős célokat.

 A vállalkozás költségvetésének kidolgozása és a stratégiához való igazítása. Olyan vállalati költségvetés kidolgozása, amely biztosítja a stratégiai célokhoz való igazodást és az akciótervekkel való összhangot.

 Akciótervek kidolgozása és végrehajtása. A stratégiai célkitűzések megvalósulását támogató taktikai akciótervek kialakítása, integrálása és hadrendbe állítása.

 A végrehajtás felülvizsgálata. A vállalati működésnek a célok és a változó igények viszonylatában való felülvizsgálata.

 Cselekvés a felülvizsgálati eredmények alapján. A vállalati működés felülvizsgálati eredményeit figyelembe vevő cselekvés kialakítása.

 Közösségi felelősségvállalás. A tervezett tevékenységek, termékek, szolgáltatások és az üzleti működés közösségre (társadalomra) való hatásainak bemutatása a vonatkozó szabályozási, jogi előírások és a kockázatok figyelembe vételével.

 Dolgozók tájékoztatása a vállalkozás teljesítményéről. Dolgozók tájékoztatása a vállalkozás teljesítményéről.

Az ügyfelek és más érdekeltek igényeinek és elvárásainak meghatározása. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz az ügyfelek és más érdekeltek alakuló igényeinek és elvárásainak felderítésére, elemzésére, tisztázására és dokumentálására. [Eredmény: 2]

 Ügyfelek és érdekelt felek meghatározása. Az ügyfelek és más érdekelt felek meghatározása.

 Igények felderítése. Az ügyfelek és más érdekelt felek igényeinek, elvárásainak, valamint ezek eredménymutatóinak felderítése.

 Igények elemzése. Az igények és elvárások elemzése a célzott működési környezet viszonylatában.

 Igény-meghatározás kialakítása és karbantartása: Az ügyfelek és más érdekelt felek igényeit és elvárásait tartalmazó olyan megállapítás (nyilatkozat) kialakítása és karbantartása, amely biztosítja a közös értelmezést és elfogadást az ügyfelek és a egyéb érdekelt felek számára.

 Ügyfelekkel való kommunikálás. Az ügyfelekkel és az egyéb érdeket felekkel való kommunikáció és egymásra hatás az üzleti tevékenység teljes életciklusa alatt annak biztosítására, hogy az igények, elvárások és eredménymutatók állapota és értelmezése vonatkozásában egyetértés legyen.

 Ügyfél-elégedettség meghatározása. Az ügyfél-elégedettség(i kritériumok) meghatározása a termékek és szolgáltatások vonatkozásában.

Az ajánlattételi gyakorlatok eredményességének fenntartása. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz a megrendelők információs igényeinek és ajánlatkéréseinek beazonosítására, szelektálására és megválaszolására – az ügyféligényeket, a kockázatokat, a szervezeti adottságokat és a versenyképességet megfelelően figyelembe vevő döntések alapján. [Eredmény: 3]

 Szervezeti képességek, szolgáltatások és termékek kiértékelése. A szervezeti célok, szolgáltatás-leírások és meglévő termékek vizsgálata és dokumentálása a lefedni kívánt, illetőleg fejlesztendő (kialakítandó) piacok meghatározására.

 Az ajánlattétel követelményeinek és kockázatértékelésének kialakítása. Az ajánlatkérésekre vonatkozó részvételi vagy elutasítási döntéshozatal alapjainak dokumentálása.

 Megrendelői ajánlatkérések és érdeklődések kiértékelése. Annak meghatározása, hogy a várható ráfordítás összhangban van-e a szervezeti célok által meghatározott lehetséges keretekkel. Annak meghatározása, hogy az igényelt feladatvégzéshez szükséges szervezeti és egyéni készségek és képességek jelenleg rendelkezésre állnak-e, vagy meg kell őket szerezni. Az összes követelmény áttekintése annak meghatározására, hogy azok konzisztensek-e, lényegre törők-e és világosan leírtak-e. Az összes olyan kérdés dokumentálása, melyet tisztázni kell az ajánlatkérővel. A - kialakított kritériumok szerinti - sikeres ajánlattétel valószínűségének meghatározása. A várható versenytársak és előnyeik beazonosítása.

 A szükséges előzetes kutatások és fejlesztések, felmérések illetve kereskedelmi elemzések elvégzése. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérés szükségessé teszi-e olyan fő termék- vagy szolgáltatás komponens vizsgálatát, mely az igényelt termék vagy szolgáltatás nyújtása esetén magas kockázatot jelenthet. Kereskedelmi tanulmányok vagy felmérések vizsgálata a várható munka vonatkozásában.

 Döntés az ajánlattételről, vagy annak elhárításáról. Döntés az ajánlattételről, vagy annak elhárításáról a kialakított kritériumok és kockázatelemzés alapján, az előzetes elemzések figyelembe vételével.

 Az ajánlattétel kidolgozásához szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározása. Az ajánlattétel kidolgozásához és az elvégzendő feladathoz szükséges személyi feltételek meghatározása és az megfelelő szervezet (munkacsoport) kialakítása.

 Az ajánlatkérővel való kommunikációs kapcsolat kialakítása. Személy vagy szervezet kijelölése a potenciális megrendelővel való kapcsolattartás módszereinek kialakítására. Az ajánlatkérő esemény-ütemezésének és kapcsolati pontjainak átvizsgálása az ajánlatkészítés és benyújtás megfelelő ütemezésének biztosítására.

 Ráfordítás-becslés végrehajtása. Az igény kielégítéséhez szükséges költség- és erőforrás-becslés végrehajtása.

 A megrendelői igénynek megfelelő ajánlat elkészítése és benyújtása. A megrendelői igénynek, dokumentációnak, vagy útmutatónak megfelelő ajánlat elkészítése és benyújtása.

 A szerződéses feltételek egyeztetése és visszaigazolása. A releváns szerződéses feltételek egyeztetése és visszaigazolása.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top