top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonVezetőknekIKV – Irányítási Képességfejlesztésről Vezetőknek3. rész: Az irányítási képesség fejlesztésének jelentősége a tulajdonosi kontroll szempontjából

Az irányítási képesség fejlesztésének jelentősége a tulajdonosi kontroll szempontjából

Az irányítási képesség a szervezet működésének olyan jellemzője, mely azt mutatja, hogy az irányítási rendszer milyen mértékben támogatja a kulcsfontosságú folyamatok szervezeti céloknak megfelelő végrehajtását. Az irányítási képesség meghatározása és javítása eszközül szolgál az irányítási rendszer kereteinek fejlesztéséhez, a kockázatkezelésnek a szervezet döntéshozatali és végrehajtási folyamataiba való mind teljesebb körű integrálódásához, valamint a felügyeleti, illetve ellenőrzési tevékenységek hatékonyabbá tételéhez.

A vállalatirányítási rendszer eredményes működése alapvetően nem az általános (pl. társaságirányítási) ajánlásoknak való megfelelés bemutatásával, hanem az üzleti céloknak az érdekelt felek igényei és az üzleti környezet elvárásai szerint kialakított és elfogadott (határértékeken belüli) elérésével igazolható. E tekintetben a kockázatok forrását a vállalati működés külső és belső összefüggéseinek - a célokra jellemző időhorizontok sajátosságai miatt - előre csak többé-kevésbé ismerhető változékonysága jelenti, ezért a korszerű vállalatirányítás keretében olyan folyamatokat kell működtetni, amelyek egyrészt biztosítják a szervezet kiszámítható működését, másrészt a változásokra való gyors reagálás képességét. Mindezekhez az irányítási célkitűzések megfelelő értelmezése és testre szabott alkalmazása szükséges.

Míg a fenntartható üzletmenetet támogató célkitűzések a vállalkozási tevékenység sikerességét és eredményességét biztosítják, a szabályozott üzletmenet célkitűzései elsősorban arra összpontosítanak, hogy a belső kontrollrendszer hatékonyan támogassa a társaság stratégiai, működés-eredményességi, megbízhatósági és végrehajtási céljait. Az irányítási célkitűzések meghatározása és a megvalósulásuk figyelemmel kísérése adja a tulajdonosi kontrollt gyakorló testületek és az azok munkáját támogató tanácsadói és ellenőrzési funkciók működésének szakmai kereteit.

Az ISO/IEC 15504 folyamatfelmérési és az ISO 31000 Risk Management nemzetközi szabványok alkalmazása lehetőséget nyújt a hagyományos vállalatirányítási és megfelelési jelentések által érdemben nem vizsgált azon irányítási képességek fejlesztéséhez és értékeléséhez, melyek hozzájárulnak az alábbiak megvalósulásához:

 • A tulajdonosok és az üzleti környezet elvárásainak megfelelő
  • irányítási célkitűzések meghatározása,
  • és az irányítási célkitűzések teljesülésének igazolása, illetve bemutatása.
 • Az üzleti célok nagyobb biztonsággal való elérése
  • a kockázatok folyamatos figyelembe vételével és kezelésével,
  • a belső kontrollok célszerű kialakításával és működtetésével, valamint
  • az irányítási rendszer folyamatos fejlesztésével.
 • A vállalatirányításért felelős testületek ellenőrzési és tájékoztatási kötelezettségeinek ellátása
  • a szakmai követelmények tudatosításával,
  • a számon kérhetőség kereteinek kialakításával,
  • a vizsgálatokban közreműködő külső vagy belső munkatársak megfelelő kompetenciájának biztosításával.
 • A kedvezőbb üzleti feltételek kialakítása
  • a vevői és szállítói megállapodások,
  • a működő tőke bevonása,
  • a hitelszerződések,
  • a garancia-megállapodások illetve üzleti felelősségbiztosítások megkötése,
  • valamint a munkaerőpiacon való megjelenés kapcsán.
 • A leányvállalatokkal és tartós beszállítói partnerekkel kapcsolatos irányítási követelmények
  • meghatározása,
  • valamint a megfelelés nyomon követése.
 • A meglévő, vagy potenciális üzleti partnerek irányítási képességeinek figyelemmel kísérése.

Az irányítási rendszer kialakításához és vizsgálatához alkalmazásra javasolt Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje az irányítási célkitűzések megvalósulását támogató irányítási folyamatok leírásaival, valamint a kapcsolódó Kockázatkezelési Kézikönyv segítségével részletes útmutatóul szolgál az irányítási képesség azon szintjeinek kitűzéséhez és eléréséhez, melyek a folyamatos fejlesztésen keresztül kiszámíthatóbbá teszik a vállalati működést és a kitűzött célok elérését, ugyanakkor képessé teszik a szervezetet a külső és/vagy belső feltételek megváltozásához való gyors alkalmazkodásra is.

Előző részek: Még egyszer a vezetői felelősségről, Szakmai szempontok érvényesítése a tulajdonosi kontroll gyakorlásában

Következő részek: Az irányítási képesség fejlesztésének jelentősége a vagyonkezelés szempontjából, A szervezeti és működési célok vagyonkezelési vonatkozásai

Kapcsolódó ajánlatunk: Mentoring programok a vállalatirányítási képességek fejlesztésére

Attachments:
Download this file (Trusted Business Mentoring 2016.pdf)Trusted Business Mentoring[Vállalatirányítási tanácsadó program a tulajdonosi kontroll hatékony gyakorlására]1135 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top