top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Hitelesség - célkitűzés

 

Lényeges Kockázat

Kockázati Tényezők

Válaszok

Alkalmazási Gyakorlatok

Ellentmondások a vállalati információs rendszerekben vagy a közzétett jelentésekben

A vállalati információs rendszer nem felel meg az üzleti működés feldolgozási követelményeinek

Hatékony vállalati információ-architektúra és adatmodell valósul meg

A szervezet gyakorlatokat alkalmaz arra, hogy megbízható és konzisztens információkat szolgáltasson, és zökkenőmentesen integrálja az alkalmazásokat az üzleti folyamatokba.

A szabályozási követelményeknek való megfelelési hiányosságokat nem fedezik fel időben

Módszeresen gyűjtik és értékelik a szabályszerűségi vagy bizalmas adatkezelési problémák, illetve csalások felderítéséhez szükséges információkat

A vonatkozó információkat a szervezet minden szintjén úgy állapítják meg, gyűjtik és használják fel, valamint olyan módon és ütemezéssel osztják szét, amely támogatja a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak elérését.

A kontroll-információk elérhetősége vagy minősége nem kielégítő

Az automatikusan végrehajtott folyamatok beállításaira, az adatváltoztatásokra és a számításokra vonatkozó kontrollinformációk módszeresen kigyűjtésre kerülnek

Az egyéb irányítási-, illetve kontrollkomponensek működéséhez használt információkat olyan formában és ütemezéssel állapítják meg, gyűjtik, használják és juttatják el, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára az irányítási- és kontrollfeladataik ellátását.

Ld. Információ-megbízhatóság irányítási alapelv alkalmazása

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top