top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)KockázatkezelésÚtmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához

Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához

Az útmutató a megfelelési tanácsadó szaktudás fejlesztését célzó munkahelyi képzésekhez készült és az integrált kockázatkezelés megvalósításához nyújt támogatást. Integrált kockázatkezelés alatt az adott közfeladatot ellátó szervezet vagy piaci alapon működő vállalkozás irányítási rendszerében megvalósítandó azon tevékenységeket értjük, melyek a szervezeti célok elérését biztosító folyamatok kiszámítható működését és a szervezet változásokra való reagálóképességének fejlesztését támogatják.

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási célkitűzései a megfelelés-irányítási forgatókönyvek  alkalmazásával az adott szervezet működési és szervezeti szintjeinek és azok specifikus társadalmi-gazdasági céljainak összefüggéseiben válnak értelmezhetővé. Az ilyen módon testreszabott irányítási célkitűzéseket megvalósító folyamatok biztosítják a megfelelő keretet ahhoz, hogy a kockázatkezelés és a belső kontrollok a működési és támogató folyamatokkal együtt integrált rendszert alkotva a szervezet sajátos társadalmi-gazdasági céljait és az érdekeltek elvárásait figyelembe véve kerüljenek kialakításra és fenntartásra. 

Az integrált kockázatkezelés valódi értelmét és jelentőségét nem a magyar belső kontroll és integritásirányítási jogszabályok (Bkr. és Intr. rendeletek) párhuzamosságának megszüntetéséből kell levezetni. Az eredetileg a COSO modell kockázatértékelés alkotóelemének kockázatkezelésként való félrefordításából származó szakmai és szabályozási következetlenség idővel azt eredményezte, hogy a szabályozási párhuzamosság megszüntetése érdekében az integritásirányítás kapcsán előírt kockázatkezelésnek „integrálódnia” kellett a magyar államháztartási belső kontrollrendszer kockázatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásaiba. Azonban a kockázatkezelés szervezetirányítási rendszerben való integrálódása valójában nem az integritási kockázatok kezelésének - jogszabály által is - kiemelt fontosságát, illetve ennek verbális kifejezését jelenti, hanem a kockázatkezelés minden irányítási tevékenységben megjelenő szisztematikus végrehajtását.

A szervezeti kockázatok meghatározására alkalmazott ISO 31000 Kockázatmenedzsment szabvány megközelítése alapján, mely szerint kockázat alatt a bizonytalanság szervezeti célok teljesülését érintő pozitív és/vagy negatív hatását értjük, az irányítási célkitűzések alkalmazásának arra az aspektusára koncentrálunk, amely a kockázatvállalás optimális kereteinek kialakítását és fenntartását biztosítja a szervezetirányítás rendszerében. Ebben az értelemben a kockázatkezelés beágyazódik (integrálódik) az egyes működési és szervezeti szintek céljait kitűző és az azokat megvalósító irányítási tevékenységekbe.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetése által 2013-ban indított „Felelős vállalatirányítás az állami vagyonkezelésben" elnevezésű program keretében a jelen útmutatóban ismertetett módszerek alkalmazását bemutató esettanulmány készült.

A munkahelyi képzések során a kockázatkezelési tudás és szakmai ismeret elsajátítása közvetlenül lemérhető és igazolható jelen útmutató munkahelyi környezetben történő alkalmazásával.

Attachments:
Download this file (Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához.pdf)Integrált kockázatkezelés[Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához]2839 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top