top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonFelelős Irányítás (GRC)KockázatkezelésIrányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés megvalósítására

Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés megvalósítására

Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek vállalati kockázatkezelésben való alkalmazásával a Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási célkitűzései az adott vállalat működési és szervezeti szintjeinek és azok specifikus üzleti céljainak összefüggéseiben válnak értelmezhetővé. Az ilyen módon testreszabott irányítási célkitűzések biztosítják a megfelelő keretet ahhoz, hogy a vállalati kockázatkezelés és a belső kontrollok a működési és irányítási folyamatokkal együtt integrált rendszert alkotva a vállalat saját üzleti céljait és az érdekeltek elvárásait figyelembe véve kerüljenek kialakításra és fenntartásra. A testre szabott irányítási célkitűzések teszik lehetővé azt is, hogy a hagyományos kontrollmodelleknek való megfelelőség (“compliance”) helyett a vállalati célok és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése kerüljön a bizonyosságot adó vezetői és audit tevékenységek (“assurance management”) látóterébe.

Az angol “integrated assurance management” kifejezés jobban kifejezi a “compliance” tevékenységektől való különbözőséget, mint a magyarra fordított “integrált megfelelés-irányítás” szóösszetétel. A vállalati kockázatok meghatározására alkalmazott ISO 31000:2009 Risk Management szabvány megközelítése alapján, mely szerint kockázat alatt a bizonytalanság vállalati célok teljesülését érintő pozitív és/vagy negatív hatását értjük, a megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása a kockázatvállalás optimális kereteinek kialakítását és fenntartását biztosítja a vállalatirányítás rendszerében. Ebben az értelemben a kockázatkezelés beágyazódik (integrálódik) az egyes működési és szervezeti szintek vállalati céljait kitűző és az azokat megvalósító irányítási tevékenységekbe.

Az irányítási forgatókönyvek alkalmazhatóak a vállalatirányítás különböző szervezeti és működési szintjein az üzleti működés folyamatainak kialakítására és vezetői kontroll alatt tartására. A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje olyan referencia folyamatokkal szolgál, amelyek kapcsolatot biztosítanak az üzleti működés irányítása és a kockázatkezelést megvalósító irányítási forgatókönyvek között. Az egyes forgatókönyvek - adott irányítási szinteket átfogó - bemutatása jó gyakorlati példaként szolgálhat a munkahelyi képzések és mentoring programok lebonyolítása során.

Kapcsolódó cikk: Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához Kockázatkezelési esettanulmány: A sikeres kockázatvállalás keretei a Szerencsejáték Zrt-nél

Kapcsolódó Prezi

Attachments:
Download this file (Kockázatkezelési Esettanulmány v2.pdf)Kockázatkezelési esettanulmány - Szerencsejáték Zrt.[Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása a vállalati kockázatkezelésben]1105 kB
Download this file (Risk Management Mentoring 2016.pdf)Risk Management Mentoring[Éves képességfejlesztő és minőségértékelő program a kockázatkezelés eredményes megvalósításának támogatására]1201 kB
Download this file (Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához.pdf)integrált kockázatkezelés[Útmutató az integrált kockázatkezelés megvalósításához]2839 kB
 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top