top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Kiaknázható Működés

A Kiaknázható Működés irányítási alapelv alkalmazása a Kiaknázhatóság - célkitűzés kapcsán beazonosított kockázatok kezelésére

A Kiaknázható Működés irányítási alapelv alkalmazásának célja üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által.

A Kiaknázható Működés irányítási alapelv sikeres alkalmazásának eredményei:

1) Az üzleti működés szükségleteit és az üzleti lehetőségeket célzó befektetéseket tudatosan valósítják meg.

2) Az üzleti működés során alkalmazzák a projekt-menedzsment gyakorlatokat.

3) Az üzleti működés során alkalmazzák a minőség-irányítási gyakorlatokat.

A fenti eredményeket az alábbi irányítási gyakorlatok alkalmazásával lehet elérni:

Az üzleti célokat és célkitűzéseket támogató befektetések kezelése. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz annak biztosítására, hogy a stratégiailag összehangolt befektetésekből optimális üzleti haszon származzon kigazdálkodható költségekkel, ismert és elfogadható szintű kockázatokkal. [Eredmény: 1]

Kritériumok kialakítása. A lehetséges befektetések kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumok kialakítása és karbantartása.

Befektetési ajánlatok beazonosítása. Üzleti esettanulmányok gyűjtése, befektetési ajánlatok beazonosítása és leírása.

Ajánlatok kategorizálása. A befektetési kategóriák, kategorizálási kritériumok meghatározása, és az ajánlatok besorolása.

Befektetési ajánlatok rangsorolása és értékelése. A befektetési ajánlatok rangsorolása és értékelése.

Befektetési portfolió kialakítása és karbantartása. A befektetési portfolióba kerülő ajánlatok kiválasztása. A befektetési portfolió kialakítása és karbantartása.

Erőforrások azonosítása és allokálása. Erőforrások allokálása a kiválasztott befektetésekhez. Kivezetett vagy befejezett befektetések erőforrásainak újraelosztása.

Teljesítmény vizsgálata/értékelése. A folyamatban lévő befektetések vizsgálata és értékelése az előzetesen támasztott kritériumok alapján annak meghatározására, hogy a vonatkozó befektetés fennmaradjon, bővüljön vagy lezárásra kerüljön.

Befektetési portfolió kiigazítása. A befektetési portfolió kiigazítása az aktuális portfolió teljesítmény szerint.

Kommunikáció a befektetési portfolió kiigazításáról. Kommunikáció a befektetési portfolió kiigazításának eredményéről az érdekelt felek számára.

Változások nyomon követése. A stratégia, kockázati szintek, és erőforrások változásainak nyomon követése a megfelelő összhang biztosítása érdekében.

Az üzleti projekttevékenységek és –erőforrások kezelése. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz annak biztosítására, hogy az üzleti projektek az adott erőforráskeretekkel elérjék céljaikat, a projekttevékenységek és erőforrások kezdeményezésével, tervezésével, végrehajtásával, monitorozásával, valamint lezárásával. [Eredmény: 2]

Projekt célkitűzések, hatókör és eredmények meghatározása. A projekt célkitűzéseinek, hatókörének és a projekt eredményeképpen létrejövő (munka)termékek és szolgáltatások meghatározása.

Életciklus megközelítés és tevékenységek meghatározása. A használni kívánt életciklus megközelítés kiválasztása, valamint a projekteredmények eléréshez szükséges tevékenységek és sorrendjük meghatározása.

Érdekelt felek meghatározása. Az érdekelt felek, valamint a projektelemek és más projektek, szervezeti egységek közötti kapcsolódási pontok meghatározása.

Tervezési paraméterek becslése. Az erőforrás-tervezés alapjául szolgáló (munka)termék és feladat paraméterek becslése és dokumentálása.

Projekt erőforrásigények becslése. A ráfordítások, költségek, ütemezés és más erőforrásigény becslése.

Ütemezés kialakítása. A projekt ütemtervek kialakítása.

Költségvetés megállapítása. A projekt költségvetésének kialakítása.

Minőségtervezés. A projektre vagy a termékre vonatkozó minőségi követelmények és/vagy standardok azonosítása, és annak dokumentálása, hogy a projekt miként bizonyítja a megfelelést.

Emberi erőforrás tervezése. A projekthez szükséges gyakorlati, elméleti és képességi követelmények meghatározása, valamint ezek alkalmazása az egyének és munkacsoportok kiválasztására. A projektben közreműködő, vagy a projekt által érintett személyek és munkacsoportok kijelölése egyéni felelősségekkel, valamint annak biztosítása, hogy az elkötelezettségek megértésre, elfogadásra, ösztönzésre és megvalósulásra kerüljenek.

Kommunikáció tervezése. Az érdekeltek információs igényeinek meghatározása, valamint a kommunikációs módszerek leírása.

Kockázattervezés. A projektet esetleg befolyásoló kockázatok beazonosítása és elemzése. A lehetőségek kihasználására és a projekt célkitűzésit érintő fenyegetések csökkentése érdekében alternatívák és tevékenységek kerülnek kidolgozásra.

Beszerzések tervezése. A projekt beszerzési döntések tervezése és dokumentálása.

Tervek kialakítása és karbantartása. A projekt életciklusára vonatkozó összes terv kidolgozása a termékek előállítására illetve a szolgáltatások nyújtására.

Elkötelezettség kialakítása. Az érintett csoportok és egyének projekt célkitűzések és projekttervek iránti elkötelezettségének kialakítása és fenntartása, csakúgy, mint a terv szerint azonosított többi erőforrás esetében.

Projektszervezet (munkacsoport) létrehozása, fejlesztése és irányítása. A projekt célkitűzéseinek megfelelő erőforrásokhoz és felelősségekhez rendelt személyek meghatározása. A projektszervezet (munkacsoport) szakértelmének fejlesztése. A csoporttagok teljesítményének nyomon követése, visszajelzések nyújtása, problémák feloldása, a projekt teljesítményét optimalizáló változások kezelése.

Projektvégrehajtás irányítása. A feladatok projektterv szerinti végrehajtása a projekt célkitűzések elérése érdekében.

Információ megosztása. A releváns és megállapított információk terv szerinti elérhetővé tétele a projektben érdekelt felek számára.

Érdekelt felek elvárásainak kezelése. Az érdekelt felekkel való kommunikáció és együttműködés az igényeik teljesítése céljából, és az előforduló problémák kezelése.

Projektvégrehajtás nyomon követése. A projekt tevékenységeink és eredményeinek nyomon követése a tervekhez és a kiinduló állapothoz képest.

Projektvégrehajtás vizsgálata és elemzése. A projektvégrehajtás formalizált és informális vizsgálata, a tervektől való eltérések elemzése.

Korrekciós tevékenységek foganatosítása. Korrekciós tevékenységek foganatosítása a problémák kezelésére.

Projekt lezárása. A projekt hivatalos lezárása a megfelelő szervezeti eljárás alkalmazásával, valamint a szervezeti folyamat(leírás)ok aktualizálása.

Az üzleti működés minőségirányítási és –biztosítási feladatainak ellátása. A szervezet gyakorlatokat alkalmaz a termékek vagy szolgáltatások, illetve az alkalmazott folyamatok minőségének biztosítására, továbbá annak érdekében, hogy a vezetésnek megfelelő rálátása legyen minden lényeges minőségi vonatkozásra. [Eredmény: 3]

Minőségirányítási rendszer kialakítása. A minőségirányítási rendszer kialakítása, dokumentálása, megvalósítása és karbantartása.

Folyamat-megfelelés nyomon követése. A végrehajtott tevékenységek objektív monitorozása a kialakított folyamatoknak való megfelelés vonatkozásában.

Termék és szolgáltatás minőségének nyomon követése. A (munka)termékek és szolgáltatások viszonyítása, mérése és értékelése a vonatkozó követelmények és standardok alapján.

Nem-megfelelési problémák nyomon követése. A nem-megfelelési problémák nyomon követése és a megoldás támogatása, ha szükséges a magasabb vezetési szint bevonásával (eszkaláció).

Eredmények dokumentálása és jelentése. A minőségbiztosítási tevékenységek eredményeinek és az ügyfél-elégedettségi adatok dokumentálása és jelentése a megfelelő érdekeltek számára.

Minőségelemzés. A minőségügyi feljegyzések és mutatók elemzése abból a célból, hogy a szükséges korrekciós (javító) intézkedéseket kiváltó okokat feltárják és a minőségfejlesztésre, vagy korrekciós és megelőző intézkedésre vonatkozó javaslatokat kidolgozzák.

Minőségfejlesztés kezdeményezése. Olyan tevékenységek kezdeményezése, melyek azonosított minőségi problémák kezelésére vagy minőségfejlesztési lehetőségekre vonatkoznak.

Változtatások hatásának nyomon követése és értékelése. A termékek és szolgáltatások minőségfejlesztési állapotának nyomon követése, valamint a foganatosított változtatások utóhatásának értékelése.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top