top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Kontrollirányítás

A Kontrollirányítás irányítási alapelv alkalmazása az Elszámoltathatóság - célkitűzés kapcsán beazonosított kockázatok kezelésére

A Kontrollirányítás irányítási alapelv alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a szervezet vezetése képes legyen az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására.

A Kontrollirányítás irányítási alapelv sikeres alkalmazásának eredményei:

1) A megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célokra vonatkozó politikákat és eljárásokat következetesen aktualizálják, kommunikálják és az üzleti működés során alkalmazzák.

2) A megbízható üzleti működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő szerepkörök és felelősségek azonosításra kerülnek.

3) A vezetés ösztönző magatartást tanúsít a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok támogatására.

A fenti eredményeket az alábbi irányítási gyakorlatok alkalmazásával lehet elérni:

Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása. A megbízható üzleti működésre és beszámolásra vonatkozó politikákat kialakítják, azokat a szervezetben teljeskörűen kommunikálják és a vezetői utasításba foglalt vonatkozó eljárásokat végrehatják. [Eredmény: 1]

Politikák és eljárások kialakítása és dokumentálása. A vezetés minden, a megbízható üzleti működéssel és beszámolással kapcsolatos jelentős tevékenységre vonatkozóan politikákat és eljárásokat alakít ki és azokat dokumentálja, különböző formátumok – mint például szöveges leírás, folyamatábrák és kontroll mátrixok – alkalmazásával.

Megelőző és feltáró kontrollok alkalmazása. A vezetés egyaránt alkalmaz megelőző és feltáró kontrollokat az egyes folyamatokban; a kontrolltevékenységek dokumentálására és kommunikálására pedig folyamat térképeket, szöveges leírásokat, táblázatokat és egyéb eszközöket.

Politikák kidolgozása a teljes szervezetet átfogó alkalmazásokra. A felsővezetés kialakítja a politikákat a teljes szervezetet érintő témákban, ideértve a szervezet etikai kódexét, a hatáskörök delegálását, a vagyonvédelmet stb. Ezen felül, a vezetés az üzleti egységek szintjén olyan politikákat dolgoz ki, amelyek támogatják az egész szervezetet lefedő politikákat, és azokkal összhangban vannak.

Irányítási szerepkörök és felelősségek meghatározása. A vezetés és az alkalmazottak megfelelő hatás- és felelősségi körrel rendelkeznek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását támogató irányítási rendszer eredményes működését. [Eredmény: 2]

A célok és felelősségek meghatározása. A vezetés világos üzleti és vezetési célokat, valamint pozíció leírásokat alakít ki annak érdekében, hogy megerősítse a vezetésnek a megbízható üzleti működés és beszámolás megvalósulását támogató irányítási rendszerrel kapcsolatos felelősségét.

A kulcsfontosságú pozíciók felülvizsgálata. A kulcsfontosságú üzleti működési és beszámolási pozíciók esetében a felügyeleti testület felülvizsgálja a vezetés által a pozícióhoz meghatározott felelősségek és hatáskörök leírását, és mérlegeli, milyen hatással vannak azok a vállalkozás irányítási rendszerének erősségére, szükség szerint előírva azok újbóli értékelését.

Hatáskörök és felelősségek kijelölése. A hatáskörök és felelősségek kijelölése során a vezetés figyelembe veszi a kontrollkörnyezet eredményességére gyakorolt hatást és annak fontosságát, hogy a feladatok eredményes szétválasztása a jövőben is megmaradjon. A vezetés megfelelő egyensúlyt hoz létre a „munka levezényléséhez” szükséges hatáskör és a fő folyamatok megfelelő belső kontrolljának fenntartására vonatkozó elvárás között.

Alkalmazottak felhatalmazása. A vezetés felhatalmazza az alkalmazottakat, hogy a rájuk vonatkozó üzleti folyamatokban szükség szerint javítsák az esetleges problémákat vagy fejlesszék a folyamatot, a teljesítmény megfelelő ellenőrzése mellett.

A pozíciók felelősségekkel és hatáskörökkel való összehangolása. Az egyéni felelősségek kijelölése, vagy egy adott pozícióhoz tartozó hatáskör meghatározása során a vezetés figyelembe veszi a pozíció szervezetben elfoglalt helyét.

A vezetés ösztönző magatartást tanúsít. A vezetés filozófiája és működési stílusa támogatja a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok elérését támogató irányítási rendszer eredményes megvalósítását. [Eredmény: 3]

A kockázatcsökkentés hangsúlyozása. A vezetés a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő célok vonatkozásában érintett egyéb felekkel történő együttműködése során, valamint az ügyfelekkel, szállítókkal vagy kereskedőkkel, és az alkalmazottakkal való kapcsolatában hangsúlyt helyez a megbízható üzleti működéssel és beszámolással kapcsolatos kockázatok minimalizálásának fontosságára.

A feldolgozási követelmények hangsúlyozása. A szervezet működési filozófiája megköveteli, hogy minden vállalatirányítási jelentésben megjelenő tétel, beleértve a feltételezéseket és becsléseket tartalmazókat is, megfelelő engedélyezéssel és elégséges alátámasztó dokumentummal rendelkezzen, valamint hogy egy megfelelő vezető által ellenőrzésre kerüljön.

A gondosság fontosságának hangsúlyozása. A vezetés elégséges iránymutatást ad ahhoz, hogy az alkalmazottak a munkakörükben számukra kijelölt munka elvégzése során felismerjék a megfelelően gondos munka és üzleti megítélés fontosságát.

A vállalkozás irányítási céljainak kialakítása és világos megfogalmazása. A vezetés a vállalkozás irányításának folyamataiban résztvevő alkalmazottakkal együtt alakítja ki és fogalmazza meg a vállalkozás irányítási céljait, beleértve megbízható üzleti működésre és a teljes, pontos és valósághű beszámolásra vonatkozó célokat.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top