top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Kompetencia

A Kompetencia irányítási alapelv alkalmazása a Kompetencia - célkitűzés kapcsán beazonosított kockázatok kezelésére

A Kompetencia irányítási alapelv alkalmazásának célja annak biztosítása, hogy a megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre álljon és hasznosuljon.

A Kompetencia irányítási alapelv sikeres alkalmazásának eredményei:

1) A munkaerő toborzási- és ösztönzési gyakorlatok, valamint a képzési tevékenységek módszeresen kerülnek megvalósításra.

2) A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási követelményekre vonatkozó belső kommunikáció biztosított.

3) A megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak eléréshez szükséges kompetenciával rendelkező személyek kerülnek alkalmazásra.

A fenti eredményeket az alábbi irányítási gyakorlatok alkalmazásával lehet elérni:

A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató emberi erőforrás politikák és gyakorlatok alkalmazása. Az emberi erőforrás politikák és gyakorlatok úgy kerülnek megtervezésre és megvalósításra, hogy azok elősegítsék a megbízható üzleti működést és beszámolást támogató irányítási rendszer eredményes működését. [Eredmény: 1]

Pozíció leírások kialakítása és karbantartása. A vezetés kialakítja és karbantartja a vezetés értékeit és a pozíció követelményeinek teljesítéséhez szükséges kompetenciákat bemutató pozíció leírásokat.

Emberi erőforrás politikák és eljárások kialakítása és karbantartása. Az emberi erőforrás terület kialakítja és rendszeres időközönként aktualizálja a szervezet emberi erőforrás politikáit és eljárásait bemutató anyagokat.

Önéletrajzok felülvizsgálata és referenciák ellenőrzése. A kulcsfontosságú irányítási pozíciókra jelentkezők elbírálása során a vezetés felülvizsgálja az önéletrajzokat és ellenőrzi a referenciákat. A kiemelt felelősséggel és hatáskörrel járó pozíciók esetében a szervezet háttérellenőrzéseket is végez.

Képzés és a tudatos magatartás biztosítása. Az emberi erőforrás terület a szervezet egészét átfogó etikus magatartás megteremtésének céljából képzést és a tudatos magatartást elősegítő programokat biztosít. További képzést kell nyújtani a megbízható üzleti működés és beszámolás témájában minden olyan alkalmazott részére, aki az irányítási folyamatokban közvetlen vagy közvetett módon érintett.

Felülvizsgálati és értékelési folyamat kialakítása. A vezetés olyan felülvizsgálati és értékelési folyamatot alakít ki, amely biztosítja minden alkalmazott előmenetelének és szervezeti helyzetének ismeretét.

Kilépési interjúk lefolytatása. A szervezetben a kilépéskor lefolytatott interjúk során kérdést kell feltenni a megbízható üzleti működés és beszámolást és az irányítási folyamatokat érintő esetleges aggályokra vonatkozóan.

A kompenzációs csomagok kialakítása. A felsővezetők kompenzációs csomagjában nagy részt képviselnek a nem-pénzügyi (például az ügyfél-elégedettségre, az alkalmazottak megtartására, vagy egy sikeres rendszerbevezetésre vonatkozó) célok eléréséhez tartozó elemek, így azok nem kapcsolódnak túlzottan a vállalatirányítási jelentésekben szereplő rövidtávú eredményekhez.

A kompenzációs csomagok felülvizsgálata. A felügyeleti testület felülvizsgálja a vezetők kompenzációs csomagjait, beleértve azok prémiumként és részvényben teljesített elemeit annak meghatározása céljából, hogy azok nem eredményezik-e annak elfogadhatatlanul magas kockázatát, hogy a vállalatirányítási jelentések hibásállítást vagy adatot tartalmaz. Szükség szerint a felügyeleti testület kontrollokat vezet be az ilyen kockázat elfogadható szintre való csökkentése céljából.

Az alkalmazotti állomány kompetenciájának értékelése. A vezetés értékeli, hogy megfelelő-e a megbízható üzleti működésben és beszámolásban résztvevő személyi állomány létszáma és kompetenciája.

Eredményes belső kommunikáció fenntartása a megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási követelményekről. A vonatkozó információkat a szervezet minden szintjén úgy állapítják meg, gyűjtik és használják fel, valamint olyan módon és ütemezéssel osztják szét, amely támogatja a megbízható üzleti működés és beszámolás céljainak elérését. [Eredmény: 2]

Tájékoztatás a megbízható üzleti működés és beszámolás céljairól. A vezetés tájékoztatást nyújt a szervezet megbízható üzleti működését és a beszámolást érintő céljairól, a vonatkozó irányítási politikákról és eljárásokról, valamint azok működéséről, illetve a kapcsolódó személyes feladatokról.

Tájékoztatás a belső intranet oldalakon. A szervezet a megbízható üzleti működés és beszámolással kapcsolatos irányítási folyamataira vonatkozó információ terjesztésének céljából a vezetés kifejleszt és karbantart egy minden érintett alkalmazott számára elérhető intranetes honlapot.

A működési és pénzügyi információk felügyeleti testülettel közös áttekintése. A felügyeleti testület rendszeres értekezletein a felelős vezető áttekinti a működési és pénzügyi információkat, elemzéseket, valamint a vonatkozó belső kontrollokat és minden témában választ ad a testülettől érkező kérdésekre.

Kommunikáció a testület és a belső ellenőrzés között. A felügyeleti testület és a belső ellenőrzésért felelős vezető(k) rendszeres időközönként, illetve adott események vagy körülmények által megkövetelt időben találkoznak.

Az alkalmazottak tájékoztatása a névtelen bejelentés folyamatáról. A szervezet névtelen bejelentéseket lehetővé tevő folyamatot működtet, amely segítségével az alkalmazottak bejelentést tehetnek esetleges rosszhiszemű cselekményekről, ideértve a megbízható üzleti működést és beszámolást érintő eseteket.

Tájékoztatás az alternatív jelentési csatornáról. A vezetés a közvetlen feletteshez vezető jelentési útvonalon kívül egy alternatív jelentési csatornát is biztosít – akár egy vállalati belső pártfogó, vagy tanácsadó segítségével, esetleg egy szakmai vagy elektronikus jelentési csatornán keresztül – annak céljából, hogy az alkalmazottak biztosak legyenek abban, hogy jelzésüket meghallgatják.

A felügyeleti testület tájékoztatását szabályozó útmutatás kialakítása. A felügyeleti testület útmutatást alakít ki, amelyben leírja, milyen anyagokra tart igényt.

Egyeztetés külső tanácsadókkal. A felügyeleti testület külső tanácsadókkal egyeztet minden olyan esetben, amikor a bizottság tagjai úgy érzik, hogy a vezetés esetleg nem rendelkezik egy adott probléma megfelelő kezeléséhez szükséges képességgel.

Kompetens személyek alkalmazása. A szervezet olyan személyeket alkalmaz, akik a megbízható üzleti működés és beszámolás, valamint a kapcsolódó ellenőrzési szerepek terén rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. [Eredmény: 3]

A szükséges tudás, készségek és képességek biztosítása. Új alkalmazott kulcsfontosságú irányítási pozícióba történő felvétele előtt a vezetés meghatározza és elfogadja, hogy milyen tudásra, készségekre és képességekre (és végzettségre) van szükség a kapcsolódó feladatok eredményes elvégzéséhez.

Kompetenciák kiegészítése. A szervezet a házon belül meglévő irányítási kompetenciákat szükség szerint kiegészíti külső szakértők igénybe vételével.

Képzés biztosítása. A vezetés az irányítási folyamatokban résztvevő alkalmazottak számára vállalati tanfolyam keretében vagy külső szolgáltató bevonásával képzést biztosít.

A kulcsfontosságú irányítási szerepkörök kompetenciáinak értékelése. A felügyeleti testület (igazgatóság és/vagy audit bizottság) értékeli a kulcsfontosságú irányítási szerepköröket ellátó személyek kompetenciáit.

A kompetenciák felülvizsgálata és értékelése. A vezetés a dolgozókat szerepkörük szempontjából rendszeres időközönként felülvizsgálja és értékeli, annak meghatározására, hogy az alkalmazottak készségei megfelelőek-e aktuális munkaköri feladatuk ellátására.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top