top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 

Képességfejlesztési és Minősítési Program

 

A felelős vállalatirányítás, vagyis a vállalkozási tevékenység fenntartható módon, az üzleti és a környezeti kockázatoknak megfelelő szabályozottsággal történő folytatása a vállalkozás eredményes működésében érdekelt valamennyi piaci szereplő alapvető érdeke. Igaz ez magára a vállalkozásra, annak tulajdonosaira, befektetőire, támogatást nyújtó szervezeteire, szállítóira, vevőire, finanszírozó bankjaira, a vele biztosításokat kötő intézményekre, továbbá arra a közösségre is, ahol adót fizet és munkahelyeket tart fenn. Programunk az alábbi területeken nyújt hathatós támogatást:

proposing

 

A ”Trusted Business - Felelős Vállalkozás” képességfejlesztési és minősítési programban való részvétel támogatja:

 • Az üzleti környezet  vállalatirányítással kapcsolatos elvárásainak megfelelő
  • irányítási célok meghatározását,
  • és az irányítási célok teljesülésének igazolását, illetve bemutatását.
 • Az üzleti célok  nagyobb biztonsággal való elérését
  • a működési kockázatok figyelembe vételével,
  • a belső kontrollok célszerű kialakításával,
  • az irányítási célkitűzések elérésének rendszeres értékelésével.
 • A vállalatirányításért felelős testületek ellenőrzési és tájékoztatási kötelezettségeinek ellátását
  • a szakmai követelmények tudatosításával,
  • a számonkérhetőség kereteinek kialakításával,
  • a vizsgálatokban közreműködő külső vagy belső munkatársak megfelelő kompetenciájának biztosításával.
 • A kedvezőbb üzleti feltételek  kialakítását
  • a vevői és szállítói megállapodások,
  • a működő tőke bevonása,
  • a hitelszerződések,
  • a garancia-megállapodások illetve üzleti felelősségbiztosítások megkötése,
  • valamint a munkaerőpiacon való megjelenés kapcsán.
 • A leányvállalatokkal és tartós beszállítói partnerekkel kapcsolatos irányítási követelmények
  • meghatározását,
  • valamint a megfelelés nyomonkövetését.
 • A meglévő, vagy potenciális üzleti partnerek, illetve versenytársak irányítási képességeinek figyelemmel kísérését.

A "Trusted Business - Felelős Vállalkozás" képességfejlesztési és minősítési program ismert irányítási keretrendszerek (COSO, COBIT és Enterprise SPICE) adaptálásával a BPM GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036 Leonardo da Vinci) projekt keretében kidolgozott és közzétett Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljét alkalmazza. A modell a vezetés által is jól értelmezhető irányítási célkitűzéseket, és az ezekhez társuló fő kockázati területeket határozza meg és a lényeges irányítási kockázatok mérséklésére adható válaszokhoz rendeli az alkalmazható COSO, COBIT és Enterprise SPICE referenciamodellek folyamatait. Ezen referencia modellek az általános szakmai elfogadottságuk révén alkalmasak az irányítási folyamatok ISO/IEC 15504 szabvány szerinti felmérésére és a felmérés eredményeinek bemutatásával az értékelt vállalkozások, illetve üzleti egységek megjeleníthetik a megbízható üzleti működés és beszámolás követelményeinek való megfelelőségüket.

Az irányítási követelmények - az üzleti környezet által elvárt - lefedettségének és az irányítási képesség optimális szintjének elérését a European Certification and Qualification Association (ECQA) egyesület által akkreditált Internal Financial Control Assessor képzési és vizsgaprogram keretében elsajátítható és tanúsítható személyi képességek, valamint a vállalkozás által alkalmazott jó irányítási gyakorlatok támogatják:

Kpessgfejleszts s Minsts v2

Mint azt a fenti ábra is illusztrálja, az irányítási folyamatok javításához és képesség-meghatározásához kapcsolódó személyes szaktudás és ellenőrzési tapasztalat adja meg a vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok hitelesítésének, vagyis a vállalkozás által bemutatott eredmények minősítésének alapját.minősítési eljárás során a lefolytatott vizsgálati eljárás előírt követelmények szerinti megfelelőségének ellenőrzésével és igény esetén független fél általi helyszíni vizsgálattal lehet a megfelelő szintű bizonyosságot szerezni.

A minősítési eljárás eredményes lefolytatásával nemcsak a vállalkozás szerez "Trusted Business" minősítést, hanem a vizsgálatot lefolytató szakember is jogosulttá válik a "Trusted Business Advisor" képesítésre, melyet az ECQA nemzetközi szervezet igazol.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top