top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások MagyarországonKépességfejlesztésIrányítási ModellAz Irányítási Célkitűzések hatóköre

Az Irányítási Célkitűzések hatóköre

A bevezetett és ismert kontroll keretrendszerek illetve folyamat-referenciamodellek csak akkor használhatóak fel a vállalkozások eredményes és hatékony irányítására, ha a vezetés kialakítja a saját, irányításhoz kapcsolódó célkitűzéseit is. Sajnálatos módon a kontroll keretrendszerek és referenciamodellek szerkezete nehezen értelmezhető a vállalati felsővezetés által ahhoz, hogy a sajátos üzleti környezetnek megfelelő irányítási célokat kitűzhessék. Hovatovább a külső és belső audit szabványok és szakirodalom nyelvezete sem igazán segít ebben.

Az Irányítási Modell figyelembe veszi mind a felsővezetés, mind az ellenőrizhetőség (auditálhatóság) szempontjait amikor az irányítási folyamatok meghatározásakor a vállalkozás vezetése számára fontos célokat tekinti kiindulópontnak, de megadja a megfelelőségi vizsgálatokat végző auditorok által elfogadott és használt kontroll keretrendszerek, illetve referenciamodellek folyamataira való pontos hivatkozásokat is. Az alkalmazható ISO/IEC 15504 szabványnak megfelelő folyamatleírások és alkalmazási gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a felsővezetők és auditorok az irányítási képesség-profilokat az irányítási célkitűzésekkel összhangban használhassák.

Clok bemutatsa v22

Az Irányítási Modell a következő célkitűzéseket értelmezi az ismert referenciamodellek (COSO, COBIT and Enterprise SPICE) és a felelős vállalkozási alapelvek [6] egyes alkalmazási területeiként azonosított irányítási folyamatok számára:

  • fenntartható vállalati működés

         Versenyképesség - célkitűzés

         Kiaknázhatóság - célkitűzés

         Elégedettség - célkitűzés

  • szabályozott vállalati működés

         Kockázattudatosság - célkitűzés

         Elszámoltathatóság - célkitűzés

         Kompetencia - célkitűzés

         Hitelesség - célkitűzés

         Folyamatintegritás - célkitűzés

         Adatvédelem - célkitűzés

         Elkötelezettség - célkitűzés

         Kontrollhatékonyság - célkitűzés

A fenti célkitűzések elérését támogató alkalmazási gyakorlatokat megvalósító folyamatok irányítási képességszintjei és kapcsolódó folyamat-attribútumai kvalitatív és kvantitatív mutatókként használhatók fel a vállalkozás számára elfogadható (költségszintű) egyedi követelmények (kockázatviselési szint) támasztására abból a célból, hogy a vállalkozás üzleti céljainak elérése az elfogadható eltérés-tartományon (kockázati tolerancián) belül valósuljanak meg.

Az Irányítási Modell az irányítási folyamatok leírásával és az alkalmazási gyakorlatok ismertetésével támogatja a belső pénzügyi kontrollok kialakításának és működésének, illetve az üzleti működés megbízhatóságának és fenntarthatóságának eredményességére vonatkozó vezetői és audit jelentések bizonyosságnyújtásra szolgáló állításait.

Az Irányítási Modell szerkezetének alátámasztására a következő részben meghatározásra kerülnek az irányítási célkitűzések vonatkozásában lényeges kockázatok és kockázati tényezők. A megvalósítandó kockázati válaszokat a vállalkozás vezetésének kell meghatároznia a hivatkozásban szereplő (COSO, COBIT and Enterprise SPICE) folyamatok meghatározott irányítási képességszinten megvalósuló alkalmazásával.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top