top s1 compass 2Alkalmazandó módszerekMinősítés ECQA okleveles szakértőkkel

 
 
 
Felelős Vállalkozások Magyarországon

Cikkek

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon portálon, a Trusted Business Partners Kft által üzemeltetett online hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap a Trusted Business Partners Kft (székhely: 2094 Nagykovácsi katica u. 12., adószám: 23508925-2-13, számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10402898-50526588-86901007, cégjegyzékszám: 13-09-159787, cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, képviselő neve: Ivanyos János, elérhetősége: ivanyos(at)trusted.hu, a továbbiakban "Trusted Business Partners Szolgáltató" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A portál-szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az portál-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a www.trusted.hu alatt elérhető felelős vállalkozások közösségi keretrendszerét beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a www.trusted.hu-n történő megjelenítésre képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást a Trusted Business Partners Kft nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben vállalkozást regisztrál a rendszerben, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy felhasználói nevet és jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a Trusted Business Partners Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy a Trusted Business Partners Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt a regisztrált vállalkozásról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül - a megadott adatokkal együtt - törölje azon felhasználókat, akik bármely más vállalkozás vagy személy nevével, logójával vagy képével, e-mail címével vagy más jogi vagy személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a portál-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért,
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
  • más vállalkozás vagy személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak Magyarországon bejegyzett vállalkozásoktól megfelelő felhatalmazással bíró természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A vállalkozások megjelenítésére létrehozott adatlapokat a Trusted Business Partners Szolgáltató törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a felelős vállalkozások közösségi szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

Amennyiben az Ön által képviselt vállalkozás neve vagy egyéb azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a vállalkozás azonosítására alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok használatának elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Trusted Business Partners Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító adat használatáról, a Trusted Business Partners Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Trusted Business Partners Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által a képviselt vállalkozás vonatkozásában rögzített adatokat a Trusted Business Partners Szolgáltató kezelje. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Trusted Business Partners Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a portálon. A portál keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

A Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Előfizetés

Ön tudomásul veszi, hogy a regisztráció vagy a portál-használat során egyes előfizetési opció választásával, vagy megváltoztatásával az Ön által képviselt vállalkozásnak - az előfizetési opció kiválasztásakor megjelenő összeg általános forgalmai adóval növelt értéke szerinti - fizetési kötelezettsége jelentkezik a Trusted Business Partners Szolgáltató felé, melyről a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki az előfizetői adatlapon megadott névre és címre. Kijelenti, hogy a kibocsátott számla határidőben történő kiegyenlítéséről gondoskodik. A Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számla-tartozás esetén a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Trusted Business Partners Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a portál-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a portál-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a jogi és személyes adatokat, logókat, fényképeket, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, a portál-szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

A Trusted Business Partners Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Trusted Business Partners Kft mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Trusted Business Partners Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Trusted Business Partners Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Trusted Business Partners Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót, illetve az általa rögzített adatokat.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

A portál-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a portál-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

A Trusted Business Partners Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

A portál-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

Megszerzett anyagok publikálása;

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Trusted Business Partners Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

Minősítés megváltoztatása, profil törlése

A megszerzett minősítés átírásához vagy profil törléséhez a Trusted Business Partners Szolgáltató azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas dokumentumot, illetve e-mail címet kérni, így a Trusted Business Partners Szolgáltató kérheti, hogy a felhasználó

  • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
  • vagy azt, hogy küldje el a Trusted Business Partners Szolgáltató részére az azonosításra alkalmas dokumentumot
  • vagy jogosultságát egyéb, a Trusted Business Partners Szolgáltató által elfogadott módon bizonyítsa

Szavatosság kizárása

A Trusted Business Partners - Felelős Vállalkozások Magyarországon portál tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a portál-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Trusted Business Partners Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A portál-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a portál-szolgáltatást és a portál-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Trusted Business Partners Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Trusted Business Partners Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön portál-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Trusted Business Partners Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden megadott adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A portál-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

 

Együttműködő partnerünk:

Képernyőfotó 2016-08-04 - 15.39.07

Szakmai támogatók:

Go to top